Ki a tiszteletreméltó? Aki másokat megtisztel. (Atyák mondásai) — Válasz Radvánszki Péternek

1+1Válasz Radvánszki Péter rabbi nyílt levelére
Kedves Péter,
in medias res…
Akkor indítsunk egy klasszikussal!
„Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.
In the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. 
Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.”
azaz:
„Újra és újra fel kell emelkednünk abba a szellemi magasságba, ahol a fizikai erő a szellemi erővel találkozik.
Miközben elérjük a minket igazságosan megillető helyünket, nem keveredhetünk rossz tettek elkövetésének vétségébe.
Ne kívánjuk hát csillapítani a szabadság iránti szomjunkat a gyűlölet, és keserűség poharából.”

Meg lettem szólítva, bár
1) magáról az ügyről nem tudtam, részleteit nem ismerem,
2) és – kilépésem végett – nem vagyok a MAZSIHISZ Rabbitestületének tagja sem.
Ám véleményem attól még van.
Az én olvasatomban miről is szól ez az egész történet? Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Megosztás

Egy modern rabbi, aki nagyon hitt a szép világban. – (Életmesék XXV.)

rajtamas021940 február 9-én született és rá 70 esztendőre 2010. március 8-án (5770. ádár 22-én) hunyt el rabbim és mesterem (morénu verábbénu), Raj Tamás.
Áldás legyen az emlékén!
Most, amikor Tamásról emlékezem, akkor inkább szubjektív módon kettőnk kapcsolatáról szeretnék mesélni, így örökítve meg ennek a fantasztikus embernek az emlékét, aki nemcsak nekem adott rengeteg élményt, tudást és zsidóságot, hanem annak a generációnak, amelyik a 80-as évek végén, a 90-es évek évek elején találta meg a saját zsidó öntudatát.
Lehet, hogy ezt a monológot néhányan önzésnek fogják gondolni, ám éppen az ellentettjének szánom.
264842_10150283488197780_584501_nTamás abban hitt, hogy a szellem és a tanítás, tovább él az emberekben, ahogy a talmudi legenda tanítja, a Tóra szent tekercseit akár el is lehet égetni, de a betűk mindig tovaszállnak, és.egyre több és több ember látja meg azokat.
Legyünk akár mindannyian apró kis szélfújás, akik továbbviszünk egy-egy betűt. És a világ csak ezen áll – mondja egy másik talmudi legenda – a betűket tanuló kisgyermekek lélegzetvételén.
Ő biztos ezt akarná…
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Megosztás

A rabbi, aki egyszerre volt hazafi, tudós és ember – (Életmesék XXI.)

low lipotPontosan 159 esztendeje történt, hogy 1854. január 20-án ismét fia született annak a 43 esztendős neológ rabbinak, akinek szavára ekkor már az ország majd’ minden vallási és világi szaktekintélye odafigyelt.
Az édesapa, Lőw Lipót szegedi főrabbi sorsán viselte a XIX. századi magyar történelmet.
1849-ben még börtönben ült felségsértés és lázítás vádjával, ám nem sokra rá már az osztrák és magyar kormányzat tanácsadója.
A szülők, az újszülöttnek az Immánuel nevet adták, azaz, “Isten velünk van”.
Ez a csecsemő lett a híres prágai gólemkészítő Löw dinasztia legfiatalabb tagja.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Megosztás

Szeretetteljes kérdések a zsidó vezetőkhöz… – mikroblog V.

3 kérdésem azokhoz, akiknek kötelességük a zsidó jövő építése:
Miért nincs benne a zsidó vallás?
Mit tesznek, hogy benne legyen?
Képes-e az 5 zsidó egyház – akár közösen – megfelelő számú és megfelelő szintű oktatókat delegálni?
A válaszokat a gyermekeim (és sok száz zsidó gyermek) nevében is köszönöm:
Radnóti Zoltán rabbi
20130114_1339262A kép forrása.
 

Megosztás

Egy rabbiné sírja a fészerben – (Életmesék IV.)

Egy asszony, aki összeköt két férfit.
(Gyermekeim dédnagyapja, Arjeh ben Srage emlékére)
Feleségem (és Verő Tamás rabbi) nagypapája, dr. Fuchs László Szilágysomlyón van eltemetve. Szokásuk, minden esztendőben elmenni a sírhoz.
Kever avot“-nak hívják ezt a zarándoklatot, aminek a legméltóbb időpontja – a Sulhán Áruh szerint is – a zsidó nagyünnepek, azaz ros hásáná és jom kipur előtt van.
Idén is elutaztak.
Elmentek a temetőbe.
Imádkoztak a nagypapa sírjánál és visszafelé menet a két “pajkos gyermek” bekukucskált egy szerszámos sufniba, amibe addig még soha sem néztek be… Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Megosztás

Talmud olvasás csukott szemmel VII. – Mindenhonnan vissza lehet-e térni?

maxresdefault2Ennek a történetnek lehetne akár az is alcíme, hogy:
“A sírás fölszabadít avagy milyen hosszú az út egy prostituált ágyából a teljes megtérésig…”
Talmud olvasás csukott szemmel
Immáron két esztendeje tanulunk rendszeresen Talmudot a zsinagógánkban.
Olvassuk közösen a történeteket, és érezzük, hogy az üzenetek két évezred távolságából is frissen szólítanak meg bennünket.
Valóban, a bölcsek szavai élénken és frissen élnek a világmindenségben. Nekünk és értünk. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Megosztás

Újév előtt… Az egyik legszebb történet a megtérésről – Konrád György tollából…

Általában nem akarok innen huzamosabban elmenni.
Szeretném olykor fölkeresni családomat, hozzájuk látogatóba mennem azonban szinte lehetetlen, bármennyire is türelmesek, jöttöm is, távozásom is magyarázatra szorulna.
Volt munkatársaim, barátaim pedig előbb-utóbb olyan kérdésekkel hozakodnának elő, melyekre nem tudnék elfogadhatóan válaszolni.
Legalábbis röviden nem tudnék, hosszan pedig nem akarnék. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Megosztás

Talmud olvasás csukott szemmel III. — Elsiratni vagy elnevetni? (Rabbi Akiva jövőképe)

Talmud olvasás csukott szemmel
Immáron két esztendeje tanulunk rendszeresen Talmudot a zsinagógánkban.
Olvassuk közösen a történeteket, és érezzük, hogy az üzenetek két évezred távolságából is frissen szólítanak meg bennünket. 
Valóban, a bölcsek szavai élénken és frissen élnek a világmindenségben. Nekünk és értünk.
Tanít a Talmud!
A beszélgetések után vettük a bátorságot és egy picit átírtuk ezeket a tanulságos részeket, szubjektíven keresve meg az üzeneteket. Szabad asszociáció…

Fogadjátok most szeretettel ezt a történetet, a Mákot traktátus 24a lapját. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Megosztás

Talmud olvasás csukott szemmel II. – hol a határ az igaz és a boszorkány között?

Talmud olvasás csukott szemmel
Immáron két esztendeje tanulunk rendszeresen Talmudot a zsinagógánkban.
Olvassuk közösen a történeteket, és érezzük, hogy az üzenetek két évezred távolságából is frissen szólítanak meg bennünket. 
Valóban, a bölcsek szavai élénken és frissen élnek a világmindenségben. Nekünk és értünk.
Tanít a Talmud!
A beszélgetések után vettük a bátorságot és egy picit átírtuk ezeket a tanulságos részeket, szubjektíven keresve meg az üzeneteket. Szabad asszociáció…

Fogadjátok most szeretettel ezt a történetet, a Gitin traktátus 45a lapját. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Megosztás