Az I. világháború zsidó hősei — történeteink és emlékeink — III. rész. (15-21)

1914_Mindent_meggondoltam,_mindent_megfontoltamAz első két rész után egy barátom felhívott, hogy miért is hívom „hős”-nek, egy agresszor ország (Magyarország) támadó katonáját, aki éppen a határon túl harcol (pl. Olasz fronton). A válasz ennél sokkal bonyolultabb, minthogy igen vagy nem, a forrongó Európai légkörbe elég volt bedobni egy gyufaszálat, és az egész hordó felrobbant.
1)
Sokáig lehet elemezni Ferenc József híres, „Népeimhez!” című levelét. Majd visszaemlékezésében gróf Károlyi Mihály így írja emlékirataiban: „1916 végén, amikor a harctereken a legjobban álltunk, sem Tisza Istvánnak, sem Magyarországnak nem voltak hódító szándékai.
2)
Ki a hős? Per defitionem:
A hős szó leggyakoribb jelentése olyan férfi vagy nő, aki (…) egy népcsoport, kultúra rendkívüli, önfeláldozó tettet végrehajtó híres személyisége.
Olyan valaki, aki egy átlagos személynél lényegesen kiválóbb jellem vagy rendkívüliek a tulajdonságai, és ezek az adottságok képessé teszik arra, hogy azokat a különleges tetteket véghez tudja vinni (hősies cselekedetek), amelyekről híressé válik.
Ezek a képességek nemcsak testi, fizikai jellegűek, hanem lelki, szellemi erők is. A hős általában megfelel az adott kultúrában jónak és nemesnek tekintett dolgok definíciójának. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Az I. világháború zsidó hősei — történeteink és emlékeink — II. rész. (8-14)

26fddc5271229f37577ecfd7bf3016bd_8217860578695254209100 esztendeje tört ki a „nagy háború”.
Villámháborúnak indult, és a végén 4 esztendős borzasztó öldöklésbe fajultak a harcok. 9,7 millió katonai halott, 10 millió civil halott és 21,2 millió sebesült a „mérleg”.
Kimondani a megdöbbentő.
Viszonylag primitív harcmodor párosult viharos technikai fejlődéssel. Egyéni hősök és mérnök zsenik harca is volt ez a háború.
Minden ország hadseregében harcoltak zsidó katonák. Ez a sorozatunk emléket állít azon magyar – zsidó katonáknak, akik életüket kockáztatták és sokszor vérüket hullajtották hazájukért, ám néhány esztendőre rá lépésről-lépésre fosztották meg őket a jogaiktól, majd a végén az életüktől.
Ezt az emlék-sorozatban egyrészt a korabeli zsidó sajtóból, másrészt a leszármazottak történeteiből és visszaemlékezésekből állítottuk össze.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Az I. világháború zsidó hősei — történeteink és emlékeink — I. rész. (1-7)

1800462_709891442396722_1166034180_nKovács Péter barátommal ezt a cikksorozatot azért állítottuk össze, hogy méltó emlékét állítsuk a 100 esztendeje kitört az első világháborúban harcolt azon magyar – zsidó katonáknak, akik életüket kockáztatták és sokszor vérüket hullajtották hazájukért.
Ám mindezek ellenére sokukat az a gyalázat érte, hogy a Horthy korszak utolsó éveiben az a nemzet árulta el őket, amelyért hősként harcoltak.
Munkaszolgálatra hurcolták őket vagy családjukkal együtt eldeportálták őket a haláltáborokba. És akkor már hiába mutatták a vitézségi érmeiket vagy a sebesüléseiket. Kinevették őket és a múltjukat.
Ők bizonyították a bátorságukat, mi emléket állítunk nekik.
Sajnos nem tudjuk mind a 320.000 magyar zsidó katonát bemutatni, ám a leszármazottak történetei és más források segítségével így is megemlékezünk róluk. Egy kattintás ide a folytatáshoz….