A MAZSIHISZ vallási vezetésének nyilatkozata a hódmezővásárhelyi hitközségi elnök kampánybeszéde kapcsán

Nyilatkozat                                                                                          בס”ד
Dr. Frölich Róbert országos főrabbi és Radnóti Zoltán főrabbi, a MAZSIHISZ Rabbitestületének elnöke, a MAZSIHISZ vallási és világi vezetése határozottan elhatárolódik Erdélyi Miklós hódmezővásárhelyi hitközségi elnök Kiss Attila, a Jobbik Mozgalom helyi képviselőjelöltje lakossági fórumán elmondott beszédétől.
A MAZSIHISZ vallási vezetése továbbra is tartja magát azon alapelvhez, amit a MAZSIHISZ közgyűlése egyhangúlag elfogadott, miszerint politikai pártok vagy képviselőjelöltek mellett a MAZSIHISZ egy hitközsége vagy bármely alkalmazottja sem kampányolhat.
A MAZSIHISZ vallási és világi vezetése kizárólag értékek mentén való politizálást tart elfogadhatónak és erre biztatja a tagjait is.
Budapest, 2018. március 26, 5778 niszán 10.