“Hazugságok, torzítások és legendák a Talmudról” – a tenyleg.com honlapra írt cikkem

antisemitism3bKevesen ismerik, ám létezik egy csodálatos honlap, a tenyleg.com.
A lapnak van egy rovata: “Cáfolós“, ami sorra veszi hamis történelmi mítoszainkat.
A honlap nem a történelmi „Igazságot” hirdeti, hisz ilyen nincs, amiket cáfolnak: az érzelmi alapon kreált történelmi hóbortok.

A “Tényleg!” honlapot a “Történelemtanárok Egylete” szerkeszti és tartja fent.
Az a megtiszteltetés ért, hogy engem kértek fel, hogy írjak cáfolatot néhány közszájon forgó antiszemita vádra…
Megtettem…
8 fejezetben foglaltam össze néhány gondolatot, amit már sokan és sokféle fórumon megtettek.
Remélem, hogy az összeállítás idővel bővülni fog.
A cikk elolvasásához kattintsanak a címre!

1) A Talmud a zsidó világösszeesküvés titkos alapkönyve

2) A Talmud az, amit az interneten magyarul is lehet olvasni

3) A zsidók keresztény gyerekek vérét sütik a húsvéti maceszbe

4) Vérvád csak a zsidókhoz kapcsolódik

5) Engedélyezett a nemi közösülés egy három évnél fiatalabb kislánnyal

6) A zsidók az egész évben tett ígéreteiket semmissé tehetik

7) A zsidók becsaphatják a keresztényeket

8) A Talmud azt tanítja, hogy a nem zsidókat meg lehet ölni

Kétszeres köszönet Lőrincz László történelemtanárnak!
Egyrészt a “tenyleg!” honlap szerkesztésért, másrészt a sok-sok segítségért, amivel a cikkemsorozatomhoz hozzájárult!

antiszemitaszov

 • gzeevi

  Sok sok köszönet! Azon kívül, hogy tanultunk is, – végre van valami válasz a kezünkben a sok mocskolódásra!

  • Laci István Ács

   Nekem is van válaszom…

 • Laci István Ács

  Jeruzsálemben a Sion-hegyen álló Dormitio bencés templom és kolostor külső falain és kapuin 2016.januárjában egy reggel ismét a kereszténységet és alapítóját, Jézus Krisztust gyalázó héber nyelvű feliratokat találtak a szent helyen szolgáló papok és szerzetesek. A Szűz Mária öröklétre szenderülésének helyén épült Dormitio-templomot nem először mocskolták be zsidó gyűlölködők keresztényellenes feliratokkal – tudósított a Válláh!Hádásot izraeli hírportál.”Halál a hitetlen keresztényekre, Izrael ellenségeire!” -volt olvasható a Dormitio-templom falán, s hogy a felírók kiléte még egyértelműbb legyen, a szöveg fölé egy Dávid-csillagot is pingáltak. A templomkerítés falán pedig ez áll: „Töröltessék ki a fattyú neve és emléke” (mármint Jézusé,a Talmúd szerint ugyanis ő egy menstruációban született fattyú/ A templom kőkerítésén levő vaskapun visszaköszönt az előző nyáron felgyújtott Genezáreti tóparti Csodálatos hal- és kenyérszaporítás-templomának falain hagyott zsidó imarészlet: „A bálványok kiirtatnak.” Hogy kik a bálványok és az azokat imádók, ahhoz nem kell nagy fantázia…A kapu bal alsó részén Izajás próféta könyve 34. fejezete 8. versének töredéke is egyértelmű üzenet: Izajás ebben a fejezetben Edom (Idumea) Isten általi megbüntetéséről prófétál. Eredetileg Edomról van szó a próféta könyvében, ám a kereszténység későbbi megjelenésével a Talmúdban Edom sokszor egyenlő lett Rómával, a kereszténységgel. A Dormitio-templom kertkapuján a következő bibliai verstöredék volt olvasható: „A megtorlás (megfizetés) esztendeje lesz majd Cion védelmezője részéről.” Az izajási versnek mintegy folytatásaként, nyelvtanilag kissé hibás, de egyértelmű mondat áll: „Lemészárolni a bálványimádást!” A festett vaskapu jobb oldalán csak egyetlen mondat :„Pokolba a keresztényekkel!” A feliratok a Talmúd bizonyos helyei alapján íródtak.
  Gábi Gvárjáhu, a keresztény és muszlim szent helyek meggyalázása ellen föllépő Tág Méír szervezet elnöke a sajtónak kijelentette: „Megvetéssel ítéljük el a Dormitio-templom meggyalázását. 2009 decembere óta Izraelben és Ciszjordániában összesen 44 mecsetet, keresztény templomot és kolostort gyújtottak fel, vagy más módon szentségtelenítettek meg”, mondta a szervezet elnöke, s egyben emlékeztetett rá, hogy ez volt a negyedik ilyen jellegű támadás a jeruzsálemi Dormitio-templom ellen. _ Korábban azt is többször odaírták már:Jézus,a Mária nevű szajha fia. /Ez is a Talmúdban olvasható!/ Szóval ez a Talmúdnak a mai napig élő,borzasztó valósága.

  • gzeevi

   Szélsőséges, elmebajos hívők, akik az erőszaktól sem riadnak vissza, minden vallásban vannak. Ezek bűnözők. Mindegy, hogy mit használnak fel tetteik igazolására, az Ószövetséget, a keresztény Bibliát, a Koránt vagy más “szentírást”. Mindent bele lehet magyarázni minden ilyen könyve, meg a fordítottját is. Mint ahogy gyilkosok is vannak kivétel nélkül minden társadalomban. Na és, akkor ezek jellemzik az adott társadalmat?
   A lényeg az, hogy viselkedik egy-egy társadalom a szélsőségesei iránt, elítéli, kiközösíti őket, avagy szemet húny, vagy éppen dicsőíti őket. A muzulmán országokban egyre fogynak a keresztények, templomaikat felrobbantják (Egyiptom, Indonézia, Irak, Szíria, stb), a lefejezés, erőszak, kényszertérítés elüldözés a részük. A környezetük meg helyesli a dolgot. Az egyedüli ország a Közel Keleten, aholy a keresztények száma nőtt, az Izrael. Jó, hogy magad idézted Gvarjáhut, a zsidó társadalmi szervezet elnökét. Miért nem az ő példája, a szervezete a jellemző? Elment az államelnök a meggyalázott templomba? Felajánlott az állam egy összeget az egyik megrongált templom renoválására? Azonnal levakartatja a gyalázkodó feliratokat a Dormition faláról, és keresteti a tetteseket? Ha elkapják, elítélik őket? – A feleletek: igen!
   A magyar társadalmat sem Matuska Szilveszter után ítéljük meg, és remélem, nem Wass Albert, Prohászka és a hasonlók elvei a hangadók ma ott a társadalomban. Kár lenne, ha a náluk leírtakat idézném a mai magyar társadalom jellemzésére.

 • Laci István Ács

  Nézzünk egy olyan szerzőt,akire sem a szakmai tudatlanságnak,sem a zsidógyűlöletnek még az árnyéka sem vetülhet. Dr.Joseph Klausner,híres zsidó író és történész,a jeruzsálemi egyetem volt tanára 1922-ben jelenttette meg könyvét először,melynek címe:Jesú ha nocri zemanó chajjó ve- hatorató,azaz A názáreti Jézus kora élete és tanítása./Magyarul is megjelent 1993-ban./Ennek első fejezetében elemzi többek közt a Jézusra vonatkozó talmúdi forrásokat is,köztük azt,amely az összes közül a legszörnyűbb egy keresztény vagy muzulmán hívő számára.A történet szerint Onkelosz bar Kalonikosz,Titusz római hadvezér /később császár/ rokona felidézi az alvilágból a zsidóság három nagy ellenségének,Titusznak, Bileámnak és Jézusnak szellemét.Egyiküknek a büntetése az,hogy újra és újra elégetik,hamvait pedig a tengerbe szórják.A másik büntetése az,hogy forró sperma folyik rá. Majd Onkelosz Jézust is megkérdezi/idézet következik/”Mi a te büntetésed?Ez felelte:Forró [email protected] vagyok.-Miként a rabbi mondotta:Mind,aki a bölcsek szavait kigúnyolja,forró [email protected] bűnhődik.-Lásd,milyen különbség van a bűnös izraelita és a pogány próféta között.” /Talmúd,Gittin 56b57a,vesd össze Toszafót Erubin 21b/ . Klausner ennek a borzalmas talmúdi helynek keletkezését már a tannák korára teszi,ezt jómagam hajlandó vagyok el is hinni neki.
  Aztán érdemes még említést tenni a Toledoth Jesú c.”népmondáról”,erről a kronológiai tévedésektől,gusztustalanságoktól és hülyeségektől hemzsegő zsidó műről,melynek több változata is van.Régebben számos kézirat is készült belőle,de nyomtatásban is fennmaradt. Joseph Klausner így nyilatkozott róla:”Semmi történelmi értéke nem lehet,illetőleg semmi anyagot sem szolgáltat Jézus életéhez.Azt érthetjük meg belőle,hogy az V.századtól a X.-ig mi volt a zsidók felfogása Jézus életéről és tanításairól./…/ A kereszténység és alapítója elleni koholmányok és mondák/mesék/ a legmélyebb gyűlöletnek és néha maró gúnynak voltak a termékei.”
  Aztán volt egy zsidó imádság,/HA-GOJIM/ ,melyet az engesztelés napján/Jóm kippur/ mondtak el a zsidók.Óvatosságból nem is nyomtatták ki a machzórokban,Pl.a Majna Frankfurtban 1686-ban megjelent Machzór 131.oldalán ez a rövidítés utal arra,hol kell azt elmondani:”A Ha-gojim második hiányzik itt.” Ebben a zsidók a világ nem zsidó népeinek kiirtásáért könyörögtek az Istenhez.A teljes szöveget most nem írom ide – az ember megborzong a fanatizmus és bosszú ilyen megnyilvánulásának olvasásakor.
  A keresztények elleni legrégibb imádság azonban a Smoné eszré /18 áldás/ című mindennapi imában fordult elő,A főimádság szövegét állítólag az I.sz.végén állították össze Jabnéban,majd a 12.helyére beiktatták az alábbi átkozódást: ” ÉS A KIIRTOTTAKNAK /mesummadim,azaz hitehagyottak/ NE LEGYEN REMÉNYSÉGÜK ÉS A KEVÉLY BIRODALMAT /Rómát/ MIHAMARÁBB ROMBOLD SZÉT NAPJAINKBAN! ÉS A NÁZÁRETIEK /ha-nocrim/ ÉS AZ ERETNEKEK/minim,azaz zsidókból lett keresztények/ UGYANAKKOR PUSZTULJANAK EL,TÖRÖLJÉK KI ŐKET AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL ÉS AZ IGAZAKKAL EGYÜTT NE ÍRJÁK BE ŐKET: ÁLDOTT LÉGY,ISTEN,AKI MEGALÁZOD A KEVÉLYEKET!” /Tudomásom szerint sok zsidó közösségben ezt már törölték az ima szövegéből. De benne volt,az ultraortodoxoknál benne is maradt!/ És a különös az,hogy a mai rabbik egy része a mai napig tagadja ezeket a kétségtelenül létező helyeket.

 • Laci István Ács

  A valódi,hamisítatlan Talmúd,tessék parancsolni:http://www.sefaria.org/texts/Talmud