"Hazugságok, torzítások és legendák a Talmudról" – a tenyleg.com honlapra írt cikkem

antisemitism3bKevesen ismerik, ám létezik egy csodálatos honlap, a tenyleg.com.
A lapnak van egy rovata: „Cáfolós„, ami sorra veszi hamis történelmi mítoszainkat.
A honlap nem a történelmi „Igazságot” hirdeti, hisz ilyen nincs, amiket cáfolnak: az érzelmi alapon kreált történelmi hóbortok.
A „Tényleg!” honlapot a „Történelemtanárok Egylete” szerkeszti és tartja fent.
Az a megtiszteltetés ért, hogy engem kértek fel, hogy írjak cáfolatot néhány közszájon forgó antiszemita vádra…
Megtettem…
8 fejezetben foglaltam össze néhány gondolatot, amit már sokan és sokféle fórumon megtettek.
Remélem, hogy az összeállítás idővel bővülni fog.
A cikk elolvasásához kattintsanak a címre!
1) A Talmud a zsidó világösszeesküvés titkos alapkönyve
2) A Talmud az, amit az interneten magyarul is lehet olvasni
3) A zsidók keresztény gyerekek vérét sütik a húsvéti maceszbe
4) Vérvád csak a zsidókhoz kapcsolódik
5) Engedélyezett a nemi közösülés egy három évnél fiatalabb kislánnyal
6) A zsidók az egész évben tett ígéreteiket semmissé tehetik
7) A zsidók becsaphatják a keresztényeket
8) A Talmud azt tanítja, hogy a nem zsidókat meg lehet ölni
Kétszeres köszönet Lőrincz László történelemtanárnak!
Egyrészt a „tenyleg!” honlap szerkesztésért, másrészt a sok-sok segítségért, amivel a cikkemsorozatomhoz hozzájárult!
antiszemitaszov

Megosztás

13 thoughts on “"Hazugságok, torzítások és legendák a Talmudról" – a tenyleg.com honlapra írt cikkem

 1. Jeruzsálemben a Sion-hegyen álló Dormitio bencés templom és kolostor külső falain és kapuin 2016.januárjában egy reggel ismét a kereszténységet és alapítóját, Jézus Krisztust gyalázó héber nyelvű feliratokat találtak a szent helyen szolgáló papok és szerzetesek. A Szűz Mária öröklétre szenderülésének helyén épült Dormitio-templomot nem először mocskolták be zsidó gyűlölködők keresztényellenes feliratokkal – tudósított a Válláh!Hádásot izraeli hírportál.”Halál a hitetlen keresztényekre, Izrael ellenségeire!” -volt olvasható a Dormitio-templom falán, s hogy a felírók kiléte még egyértelműbb legyen, a szöveg fölé egy Dávid-csillagot is pingáltak. A templomkerítés falán pedig ez áll: „Töröltessék ki a fattyú neve és emléke” (mármint Jézusé,a Talmúd szerint ugyanis ő egy menstruációban született fattyú/ A templom kőkerítésén levő vaskapun visszaköszönt az előző nyáron felgyújtott Genezáreti tóparti Csodálatos hal- és kenyérszaporítás-templomának falain hagyott zsidó imarészlet: „A bálványok kiirtatnak.” Hogy kik a bálványok és az azokat imádók, ahhoz nem kell nagy fantázia…A kapu bal alsó részén Izajás próféta könyve 34. fejezete 8. versének töredéke is egyértelmű üzenet: Izajás ebben a fejezetben Edom (Idumea) Isten általi megbüntetéséről prófétál. Eredetileg Edomról van szó a próféta könyvében, ám a kereszténység későbbi megjelenésével a Talmúdban Edom sokszor egyenlő lett Rómával, a kereszténységgel. A Dormitio-templom kertkapuján a következő bibliai verstöredék volt olvasható: „A megtorlás (megfizetés) esztendeje lesz majd Cion védelmezője részéről.” Az izajási versnek mintegy folytatásaként, nyelvtanilag kissé hibás, de egyértelmű mondat áll: „Lemészárolni a bálványimádást!” A festett vaskapu jobb oldalán csak egyetlen mondat :„Pokolba a keresztényekkel!” A feliratok a Talmúd bizonyos helyei alapján íródtak.
  Gábi Gvárjáhu, a keresztény és muszlim szent helyek meggyalázása ellen föllépő Tág Méír szervezet elnöke a sajtónak kijelentette: „Megvetéssel ítéljük el a Dormitio-templom meggyalázását. 2009 decembere óta Izraelben és Ciszjordániában összesen 44 mecsetet, keresztény templomot és kolostort gyújtottak fel, vagy más módon szentségtelenítettek meg”, mondta a szervezet elnöke, s egyben emlékeztetett rá, hogy ez volt a negyedik ilyen jellegű támadás a jeruzsálemi Dormitio-templom ellen. _ Korábban azt is többször odaírták már:Jézus,a Mária nevű szajha fia. /Ez is a Talmúdban olvasható!/ Szóval ez a Talmúdnak a mai napig élő,borzasztó valósága.

  • Szélsőséges, elmebajos hívők, akik az erőszaktól sem riadnak vissza, minden vallásban vannak. Ezek bűnözők. Mindegy, hogy mit használnak fel tetteik igazolására, az Ószövetséget, a keresztény Bibliát, a Koránt vagy más „szentírást”. Mindent bele lehet magyarázni minden ilyen könyve, meg a fordítottját is. Mint ahogy gyilkosok is vannak kivétel nélkül minden társadalomban. Na és, akkor ezek jellemzik az adott társadalmat?
   A lényeg az, hogy viselkedik egy-egy társadalom a szélsőségesei iránt, elítéli, kiközösíti őket, avagy szemet húny, vagy éppen dicsőíti őket. A muzulmán országokban egyre fogynak a keresztények, templomaikat felrobbantják (Egyiptom, Indonézia, Irak, Szíria, stb), a lefejezés, erőszak, kényszertérítés elüldözés a részük. A környezetük meg helyesli a dolgot. Az egyedüli ország a Közel Keleten, aholy a keresztények száma nőtt, az Izrael. Jó, hogy magad idézted Gvarjáhut, a zsidó társadalmi szervezet elnökét. Miért nem az ő példája, a szervezete a jellemző? Elment az államelnök a meggyalázott templomba? Felajánlott az állam egy összeget az egyik megrongált templom renoválására? Azonnal levakartatja a gyalázkodó feliratokat a Dormition faláról, és keresteti a tetteseket? Ha elkapják, elítélik őket? – A feleletek: igen!
   A magyar társadalmat sem Matuska Szilveszter után ítéljük meg, és remélem, nem Wass Albert, Prohászka és a hasonlók elvei a hangadók ma ott a társadalomban. Kár lenne, ha a náluk leírtakat idézném a mai magyar társadalom jellemzésére.

   • Csak az a baj,hogy a mai napig sem ismerik el igazán,hogy a Talmúdban igenis vannak a nemzsidókra vonatkozó,gyűlölködő részek.Pedig minden rabbi és hívő ortodox zsidó pontosan tudja,hogy vannak.Akkor miért nem lehet becsületesen bevallani?

    • Hogy Jézus egy római katona fia lett volna,az egy minden alapot nélkülöző hazugság.Követői valóban embertelenségeket követtek el,a IV.századtól már a zsidókkal szemben is.De az első századokban még – az ókeresztény írók egyöntetű tanúságtétele alapján – még fordítva volt:akkor még a zsidók üldözték a keresztényeket.

 2. Nézzünk egy olyan szerzőt,akire sem a szakmai tudatlanságnak,sem a zsidógyűlöletnek még az árnyéka sem vetülhet. Dr.Joseph Klausner,híres zsidó író és történész,a jeruzsálemi egyetem volt tanára 1922-ben jelenttette meg könyvét először,melynek címe:Jesú ha nocri zemanó chajjó ve- hatorató,azaz A názáreti Jézus kora élete és tanítása./Magyarul is megjelent 1993-ban./Ennek első fejezetében elemzi többek közt a Jézusra vonatkozó talmúdi forrásokat is,köztük azt,amely az összes közül a legszörnyűbb egy keresztény vagy muzulmán hívő számára.A történet szerint Onkelosz bar Kalonikosz,Titusz római hadvezér /később császár/ rokona felidézi az alvilágból a zsidóság három nagy ellenségének,Titusznak, Bileámnak és Jézusnak szellemét.Egyiküknek a büntetése az,hogy újra és újra elégetik,hamvait pedig a tengerbe szórják.A másik büntetése az,hogy forró sperma folyik rá. Majd Onkelosz Jézust is megkérdezi/idézet következik/”Mi a te büntetésed?Ez felelte:Forró sz@rban vagyok.-Miként a rabbi mondotta:Mind,aki a bölcsek szavait kigúnyolja,forró sz@rban bűnhődik.-Lásd,milyen különbség van a bűnös izraelita és a pogány próféta között.” /Talmúd,Gittin 56b57a,vesd össze Toszafót Erubin 21b/ . Klausner ennek a borzalmas talmúdi helynek keletkezését már a tannák korára teszi,ezt jómagam hajlandó vagyok el is hinni neki.
  Aztán érdemes még említést tenni a Toledoth Jesú c.”népmondáról”,erről a kronológiai tévedésektől,gusztustalanságoktól és hülyeségektől hemzsegő zsidó műről,melynek több változata is van.Régebben számos kézirat is készült belőle,de nyomtatásban is fennmaradt. Joseph Klausner így nyilatkozott róla:”Semmi történelmi értéke nem lehet,illetőleg semmi anyagot sem szolgáltat Jézus életéhez.Azt érthetjük meg belőle,hogy az V.századtól a X.-ig mi volt a zsidók felfogása Jézus életéről és tanításairól./…/ A kereszténység és alapítója elleni koholmányok és mondák/mesék/ a legmélyebb gyűlöletnek és néha maró gúnynak voltak a termékei.”
  Aztán volt egy zsidó imádság,/HA-GOJIM/ ,melyet az engesztelés napján/Jóm kippur/ mondtak el a zsidók.Óvatosságból nem is nyomtatták ki a machzórokban,Pl.a Majna Frankfurtban 1686-ban megjelent Machzór 131.oldalán ez a rövidítés utal arra,hol kell azt elmondani:”A Ha-gojim második hiányzik itt.” Ebben a zsidók a világ nem zsidó népeinek kiirtásáért könyörögtek az Istenhez.A teljes szöveget most nem írom ide – az ember megborzong a fanatizmus és bosszú ilyen megnyilvánulásának olvasásakor.
  A keresztények elleni legrégibb imádság azonban a Smoné eszré /18 áldás/ című mindennapi imában fordult elő,A főimádság szövegét állítólag az I.sz.végén állították össze Jabnéban,majd a 12.helyére beiktatták az alábbi átkozódást: ” ÉS A KIIRTOTTAKNAK /mesummadim,azaz hitehagyottak/ NE LEGYEN REMÉNYSÉGÜK ÉS A KEVÉLY BIRODALMAT /Rómát/ MIHAMARÁBB ROMBOLD SZÉT NAPJAINKBAN! ÉS A NÁZÁRETIEK /ha-nocrim/ ÉS AZ ERETNEKEK/minim,azaz zsidókból lett keresztények/ UGYANAKKOR PUSZTULJANAK EL,TÖRÖLJÉK KI ŐKET AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL ÉS AZ IGAZAKKAL EGYÜTT NE ÍRJÁK BE ŐKET: ÁLDOTT LÉGY,ISTEN,AKI MEGALÁZOD A KEVÉLYEKET!” /Tudomásom szerint sok zsidó közösségben ezt már törölték az ima szövegéből. De benne volt,az ultraortodoxoknál benne is maradt!/ És a különös az,hogy a mai rabbik egy része a mai napig tagadja ezeket a kétségtelenül létező helyeket.

 3. Íme,a Talmúd azon helye,amely szerint Jézus a pokolban forró szarban bűnhődik.És ez csak egy – igaz,a legszörnyűbb – a rá vonatkozó sok gyalázkodás közül.אזל אסקיה [ליש”ו] בנגידא (לפושעי ישראל) א”ל מאן חשיב בההוא עלמא א”ל ישראל מהו לאדבוקי בהו א”ל טובתם דרוש רעתם לא תדרוש כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינו
  Onkelos then went and raised Jesus the Nazarene from the grave through necromancy. Onkelos said to him: Who is most important in that world where you are now? Jesus said to him: The Jewish people. Onkelos asked him: Should I then attach myself to them in this world? Jesus said to him: Their welfare you shall seek, their misfortune you shall not seek, for anyone who touches them is regarded as if he were touching the apple of his eye (see Zechariah 2:12).
  א”ל דיניה דההוא גברא במאי א”ל בצואה רותחת דאמר מר כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם עובדי ע”ז
  Onkelos said to him: What is the punishment of that man, a euphemism for Jesus himself, in the next world? Jesus said to him: He is punished with boiling excrement. As the Master said: Anyone who mocks the words of the Sages will be sentenced to boiling excrement. And this was his sin, as he mocked the words of the Sages. The Gemara comments: Come and see the difference between the sinners of Israel and the prophets of the nations of the world. As Balaam, who was a prophet, wished Israel harm, whereas Jesus the Nazarene, who was an Jewish sinner, sought their well-being.
  A ‘boiling excrement” ugye nem magyarázható félre???

   • Ennek a kérdésnek a valódi boncolgatásához, ismerni kellene az első századi viszonyokat.

    Jézus első követői izraeliták voltak. És közel kétszáz évig azok is maradtak. Nem ők, a történelem tehet arról, hogy az igazság feledésbe veszett.

    De azért a múlt században kiásták a homok alól…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük