BZSH elnökség… ki és mi?

„Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.

Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.

Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a mult és övék a jelen.”

1389.3 Holocaust FNehéz napokat élek meg…
Keresem, kihez is legyek méltó…
Menjek vagy maradjak?
Mit kérnek „ők” tőlem?
Rabbi lettem, ez számomra azt jelenti, hogy „az őssejtig vagyok minden ős”, és nem tudom tétlenül nézni, ahogy atomjaira hullik szét, ami számomra „a minden„.
A Misna áldásokról (bráhot) szóló részének utolsó fejezetének utolsó mondatát szeretném ideidézni:
ואומר (תהלים קיט) עת לעשות ליי הפרו תורתך. רבי נתן אומר, הפרו תורתך עת לעשות ליי:
„És így mondja (a 119. zsoltár): ‘ideje van, hogy tegyünk az Örökkévalóért, mert szétszakították a Tórádat’, rabbi Nátán így mondat: ‘szétszakították a Tórádat, ezért ideje van, hogy tegyünk az Örökkévalóért’

nervous-speakerMost, hogy megjelentek az eddig jelöltek nevei, megnyugodtam, hogy már nem csak én nem veszem komolyan a BZSH-nak nevezett műintézményt, hanem maguk a jelölők (azaz a körzetek), sőt a jelöltek önmaguk sem, mert ha komolyan vennék, hogy a budapesti hitközség elnöki pozícióját, akkor nem indultak volna el…
Csak emlékeztetőül „a feladat”:

AZ ELNÖK:
az ügyvezető igazgató  ellenjegyzésével  dönthet minden olyan kérdésben, amelyet e szabályzat nem utal a közgyűlés vagy az elöljáróság kizárólagos hatáskörébe.
– az ügyvezető igazgatóval együtt képviseli a Hitközsége a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.
– figyelemmel kíséri az ügyvezető igazgató tevékenységét;
– elkészíti az ügyvezető igazgató munkaköri leírását, (amelyet az elöljáróság hagy jóvá,)
– gondoskodik arról, hogy az ügyvezető igazgató tevékenysége biztosítsa az alapszabály szerinti működést,
– gondoskodik a közgyűlés, az elöljáróság, az elnök határozatainak végrehajtásáról,
– gondoskodik a Hitközség zavartalan működéséről,
– főfelügyeletet gyakorol a hitközségi ügykezelés minden ága, az összes hitközségi intézet, intézmény, szerv felett (sic!).
– összehívja  a képviselőtestület üléseit,
– javaslatot tesz a képviselőtestületi ülés napirendjére,
– vezeti a képviselőtestületi üléseket.
– jogosult az ügyvezető igazgató ellen fegyelmi eljárást kezdeményezni,
– jogosult a Hitközség közgyűlésének az ügyvezető igazgató visszahívását javasolni.
(Ha az ügyvezető igazgató olyan súlyos kötelezettségszegést követ el, amely a Hitközség további működését nagy mértékben veszélyezteti, úgy az elnök javaslatára az elöljáróság jogosult az ügyvezető igazgatót a fegyelmi eljárás időtartamára állásából felfüggeszteni.)

Azaz a BZSH (és a MAZSIHISZ) elnöke nemcsak az arca és a lelkiismerete a budapesti zsidóságnak, hanem nagyon komoly rendszervezető feladata van.
aki ismeri a közösségek és az intézmények csínját-bínját (lásd főfelügyeleti jogkör!),
aki ismeri a hitközség rendszerét,
aki érdemben tud tárgyalni miniszterekkel, polgármesterekkel, egyházfőkkel
és hadd ne soroljam…
Ám mindezek felett ő lesz az ARC,
akit komolyan vesznek, ismernek és becsülnek.
Zsidók és nem zsidók.schwA Zoltai-éra alatt bevezetett és a Schwezoff-éra alatt csúcsra járatott egyszemélyes igazgató központú vezetés csúfos bukását már megtapasztaltuk.
Az utolsó fél év már elnök nélkül zajlott a BZSH-ban.
„Mi” már addikt módon mondjuk, hogy az igazgató csak maradjon a saját óriási kaptafájánál, azaz legyen „a Hitközség adminisztrációjának egyszemélyi vezetője„, aki „felelősséggel tartozik a Hitközség szervezetének működtetéséért...” (lásd BZSH Alapszabály 48. §)

Az elnök meg az legyen, az az ember, aki a zsinagógák vezetőivel (és nem az aszimmetrikus közgyűlés által megválasztott aszimmetrikus elöljárósággal!!) együtt megálmodja a BZSH útját és jövőjét, amit az „ügyvezetés” végrehajt.
Az elnöknek – bölcsességével, intelligenciájával és országos elismertségével – ki kell tudnia vezetni a budapesti haladó vallásos közösséget abból a szakadékból, ahová az elmúlt 20 esztendőben belekormányozták.
Mindannyiunknak szembe kell néznie azzal a sajnálatos ténnyel, miszerint – néhány kivételtől eltekintve – egy magára valamit is adó budapesti értelmiségi nem hajlandó semmiféle funkciót ellátni a BZSH-ban, sőt még a Síp utca közelébe se menni.

Az elnöknek meg kell tudni őket szólítani.
Ezt Heisler, – a maga nyugodt, megfontolt, tapasztalt és diplomatikus stílusával – tökéletesen gyakorolja – de a MAZSIHISZ berkein belül.

YOM KIPPUR KAPAROTSokan reménykedtünk, hogy Schwezoff bukásával megszűnik a „zoltais” struktúra, és a szavazásokat ezeddig eldöntő alig 30 ember leül a másik 20-al beszélgetni a közös jövőről, hiszen a BZSH mégiscsak nem egy nagy játszótéri homokozó, ahol az erősebbik gyerek fogja a lapátot, és kizavarja a kisebbeket, hanem a BZSH Budapest zsidóságának hivatalos képviselője…
Reménykedtünk, hogy ez a „harminc” rájön arra, hogy az ő igencsak korlátolt „feedback”-jük, és a valóság totális nemismerete az elmúlt fél évben hová is kormányozta ezt a szervezetet…

De tévedtem… nem kicsit…
Egyes vezetők nem vették észre, hogy a BZSH társadalmi elfogadottsága immáron a zéróhoz konvergál.
Nem vették észre, hogy már nem ők képviselik a budapesti zsidóságot, csakis önnönmagukat… (vagy már azt sem…) – és még mindig folytatják… Mintha nem is érdekelné őket mi is történik a fővárosi zsidósággal…

És íme, eljött a választás hónapja…

Sajnos ismét én leszek a rossz hír hozója…. (a balhés rabbi?)
Ki kell jelentenem, hogy a zsinagógai közösségek által eddig megnevezett 3 jelölt egyike sem alkalmas arra a feladatra, amit fentebb leírtam.
És nem csak azért, mert az egészséges önkritika totális hiányáról szól az, hogy egyáltalán elfogadták a jelölést, hanem azért is, mert nem lehet tudni, hogy mi (ki) vezeti őket.

1)
Van egy fiatalember, aki még soha nem volt zsinagógai testület (vezetőség) választott tagja, soha nem volt a BZSH közgyűlésének tagja, semmi hitközségi tapasztalat nincs. A jelenlegi zsinagógájának is csupán néhány hónapja tagja, amióta a rabbi (Darvas István) elment onnan.
Bár mindettől függetlenül „az otthonról hozott halachikus törvények” vezetik.
Személyes tapasztalat hiányában csupán a közzétett életrajzból tudok meríteni, ami mesél egy fiatal színészről (3 szerepét említi a port.hu) , és egy futballistáról, aki az MTK junior után jelenleg a BLSZ IV-ben (3. csoport) játékos-edző.
És van egy „sikerre vitt vállalkozása”, ami miatt abba kellett hagynia a tanítást…

2)
Van egy picit idősebb, de örök fiatalember, aki jelenleg Szabó György, – régi közös barátunk – által igazgatott állami cégnél, a Főkefénél, „vagyonvédelmi osztályvezető„, bár ez valami miatt kimaradt a BZSH honlapján megjelent életrajzból, amiképpen az is, hogy milyen pozícióban dolgozott „több mint 20 évet … a BZSH-ban”.
De ez igazándiból nem is érdekes… Hiszen mindenki tudja… Akkor meg minek leírni.
És még egy dolgot tudnak róla: hogy Zoltai legbizalmasabb, legközelibb munkatársa volt, aki mindent (sic!) tud a „főnökről”… még „azt” is…
Valaki találóan így mondta nekem:
„Bandi Laci az előző négy évben a Vasvári körzet (sic!) küldötte volt, most a Nagyfuvarosé, de ennek ellenére mégis ugyanaz küldte.”
Ezt a stigmát nem mossa le róla senki…

Meg azt se, hogy a szétküldött programjában semmi változást nem ígér a vezetés struktúrájában… Legfeljebb „büszkeséget”, „erőt”, barátságokat, nyitott szívet, stb… de hogy hogyan…
Ide bizony a szép szó nagyon kevés…
Bandi László elmondta: nyitott szívű, tiszta tekintetű BZSH-t szeretne, amely emelt fővel, büszkeséggel képviseli … az országos zsidóságot is.
jelentős hitélet, családias hangulat, mély barátságok…
„a BZSH-nak olyan vezető kell, aki nem keresi a konfliktust, hanem az összetartást erősíti.
Együtt, az elöljáróság közös munkájával és támogatásotokkal újra büszkévé, és erőssé tudjuk tenni a Budapesti Zsidó Hitközséget, a budapesti zsidóságot”

3)
tordaiA nagy öreg: Tordai.
Ő volt már MAZSIHISZ elnök, BZSH elnök, mindenféle elöljáró, körzeti elnök, szóval minden.
Fent is és lent is.
Legutoljára – 2014. október 29-én – a Schwezoff vezette közgyűlés alázta meg, amikoris a közgyűlés visszahívta a BZSH elnöki pozíciójából.
Tordai akkor az 57 szavazatból mindösszesen 18-at kapott.
Gyengécske…
Tordai másik „gyengéje”, hogy 67 esztendős múlt, és a világot másképpen látja, mint a fiatalok, a másik, hogy az elmúlt 20 évben semmi sem változott meg, pedig ő tényleg tehetett volna a változásért.
Ennek ellenére tapasztalatára, kapcsolataira nagy szüksége volna a BZSH-nak, ám a kérdés, megtalálná-e a hangot a többi küldöttel.

Szóval itt állunk – csak önmagamat tudom ismételni: 2015 tavasza van, a hitközségi választások éve.
A BZSH csak akkor lehet erős, hiteles és hívogató – egyáltalán akkor kell a puszta létezése:
– ha minden hangot meghallgat és átgondol,
– ha sikerül a zsinagógáit vonzóbbá, barátságosabbá és hívogatóbbá tenni,
– ha ezen “hívogató zsinagógák” mellett kialakul egy-egy szellemi holdudvar, a rabbi vezetésével,
– ha a zsinagógák delegáltjai megértik, hogy nekik egy igazi feladatuk van, amit a hagyomány “kiddus háSem“-nek, “Isten megszentelésének” hívja.
Ez azt jelenti, hogy a zsidóság – és ezáltal a Jóistent – hírnevét kell növelni és az Ő nevét kell széppé és jóságossá tenni.
– ha ezt a nemes terhet mindenki előtt magára veszik a hitközség világi és vallási vezetői, és a döntéseket meghozó elöljáróság és közgyűlés.

A Misna megkérdezi, “ki válhat tiszteletreméltóvá”?
A válasz egyszerűbb, mint hinnénk: “aki tisztel minden teremtményt.”

A vezetők jámborságának és rátermettségének bizonyítéka, hogy mennyire fogadják be a gondolatokat, és mennyire nyitják ki a szemüket, a fülüket az elméjüket.
Itt a lehetőség egy újat és szépet alkotni!
Itt a lehetőség megszabadulni a mélybe mindig visszahúzó súlytól, a 30 esztendős konvencióktól, gondolatoktól és alapszabálytól.

Ami a legfontosabb: kezdjünk el a közös zsidó jövőnkről – közösen gondolkodni és közösen beszélni és beszélgetni! MINDENKIVEL!
Ha ez nincs, akkor felesleges bármiről is beszélni, legfőképp a BZSH-ról, mert minden ráfordított szó csak az értelmes építésről veszi el az időt és az energiát.

És ha más nem lép előre és ha ehhez én kellek….
Akkor nekem kell előre lépnem…
Nagyon remélem ebben a hátralévő napokban lesznek még jelöltek…
És akkor a rabbi marad a saját óriási kaptafájánál…

ShowImage

Megosztás

9 thoughts on “BZSH elnökség… ki és mi?

  1. Visszajelzés: A BZSH elnökjelöltjei | Szombat Online

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük