Bekövetkezhet-e a Mazsihisszel, ami az ortodoxiával?

A válasz röviden: NEM.
Hosszan: IGEN.

A kérdés megválaszolásához meg kell ismerni a neológ hitközség felépítését, és választási rendszerét.
Ha feltárjuk a jelenlegi, egyébként mindenki által látható hibákat, és kijavítjuk azokat, akkor biztonságban lesz a neológ mozgalom.

Kezdjük az elején!
Megvan a Mazsihisz és a Bzsh új elnöke. Az újságok leírták az új elnökök új szavait. Ők úgy érzik és azt éreztetik, hogy: „Hatalmas győzelmet arattunk, akkora győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik”

Én pedig ilyenkor csak hümmögök, hiszen tudom, hogy a Bzsh és a Mazsihisz választási rendszere leginkább a 250 esztendős amerikai elektori választási rendszerhez hasonlít, azzal a különbséggel, hogy ott 4-8 esztendőnként – a szavazók számának váltazása arányában – újraosztják az arányokat, itt meg nem. (Ez az első gyenge pont, amit lentebb majd elemzek.)

Kezeljük tényként, hogy a Bzsh körzeteinek és a Mazsihisz hitközségeinek küldöttei – általában az elnök és/vagy a rabbi iránymutatása szerint – nagyjából egy irányba szavaznak.
Éppen ezért egy közösség szavazatán nem nagyon látszik meg az adott közösség esetleges sokszínűsége.
(Ez a „tömb-tény” nem ördögtől való, hiszen a hívők általában azért mennek egy adott közösségbe, mert az ottani rabbi számukra a követendő példa.)

Ennek a rendszernek pontosan ellentettje a MAOIH választási rendszere. Az ortodox hitközség közgyűlésén minden egyes hitközségi tag szavazhat.
Ez a képviseleti rendszer hasonló, mint egy közvetlen parlamenti választás. Aki állampolgár: szavazhat. Aki hitközségi tag: szavazhat.
Bár ez a rendszer látszólag demokratikusabb, de ilyen taglétszámnál sokkal sebezhetőbb is.
És be is következett. A báránybőrbe bújt Emih, a volt mazsihiszes jogi képviselője segítségével léptetett be izraeli, emih alkalmazottakat és így döntő módon változtatta meg a szavazók számát, elferdítve a magyar ortodoxia autonóm akaratát.
A végeredmény ismert: a meghekkelt demokratikus választási rendszer segítségével az Emih (hathatós külső támogatással) tönkretette a magyar ortodoxiát és végül ellopta magát az egyházat is.

És itt érkezünk el az eredeti kérdéshez: a Mazsihisszel is meg lehetne tenni – jogtisztán – ugyenezt vagy hasonlót?

A válaszom továbbra is ugyanaz: jelenleg ez nagyon nehéz lenne, ám hosszabb távon nem lehetetlen…
HISZEN!
Egy képzett konspirátor, szervező 4 év alatt, ha jól csinálja, ki tudná használni a neológ közgyűlés kisebb-nagyobb – torzításait, leginkább a közgyűlésbe delegált küldöttek irreális elosztási számát, és az ebből fakadó torz választási eredményeket, amelyek bár a Holdról is látszanak, de mégsem olyan stabilak és pláne nincs mögötte a budapesti közösségek azon százalékaránya, ami az eredményben számszakilag megjelenik, így nincs meg az a valós budapesti/magyar támogatás sem, amit egyesek mögé képzelnek.

Már korábban elég hosszan írtam arról, hogy amíg ez az arányosítás nincs rendbe téve, addig önmaga alatt vágja a fát a Mazsihisz és a Bzsh.

Miről beszélek?
Gondoljunk csak arra, hogy a jelenlegi kormány, az ő parlamenti 68%-át, 54 %-nyi szavazattal érte el, míg MZP-re hiába szavazott listán 34,4%, akkor is csak 29%-a lett a Parlamentben az ellenzéki pártoknak.
Nem is beszélve a mihazánk 6%-áról, amelyik a Parlamentben mindösszesn 3%-ot jelent.
De ebből a pártból még az is bőven sok.)

Másik oldalról meg hogyan várjuk el a hatalmon lévő többségtől, hogy belenyúljon abba a választási rendszerbe, ami őt felemelte?
Miért tegye azt igazságosabbá, ha számára az igazság a hatalom elvesztését jelenti?
Senki sem önmaga ellensége…
(Lásd Kormány!)

És itt lép be a jelen neológ mozgalom talán leggyengébb pontja: vannak, akik az egész Mazsihisz/Bzsh-ra, mint valamilyen 3D-s squid game túlélőjátékra tekintenek, ahol a külső és belső ellenséget le kell győzni. És ha sikerül egy – szerintük – másképp gondolkodót kiszorítani, akkor pezsgőt bontanak.
Egyszerüen képtelenek megérteni, hogy vannak célok, amiért egyként kell küzdeni.
A legnagyobb cél: a Bzsh/Mazsihisz jövője – pláne ebben a politikai hangulatban.

Ám ez a húzd meg, ereszd meg attitüd az, ami az elmúlt 30 esztendőben megakadályozta a friss szellemiség és a zsidó tehetségek tömeges és aktív részvételét a közgyűlésban és az elöljáróságban.
Feltették maguknak a költői kérdést: „Minek is menjek oda? Ezért?”

És ez a pont a biztonságossá válás másik akadálya.
A döntési mehanizmus rendszere már nem kompatibilis a valósággal.
Mire alapozom ezt? A mellékelt kép a Bzsh alapszabálya 20§ (4)-a, a 14 budapesti körzet 74 küldöttjének arányát mutatja be (+ a rabbik).

Amíg Zoltai élt, addig nem számított a körzeti küldöttek aránya, hiszen az évente megtartott közgyűlés egyhangúan szavazott meg mindent. Ezért a küldöttek számaránya és választási módja és az elöljáróság összetétele is lényegtelen volt. Ez az „úgyse fontos” attiűdből származó arányok mintegy 30 esztendeje nagyjából változatlanok.

Bátran ki lehet jelenteni, hogy napjainkra ezek az arányszámok egyáltalán nem fejezik ki a budapesti zsidók
– demográfiai,
– életmódbeli,
– szellemi és
– financiális arányát…
(Ami rögtön szembeötlő: hogy Budáról mindösszesen 14 fő kerül be, szemben a 60 pestivel.)
Hasonlóképpen ezek a számok nem reprezentálják sem a zsinagógákba járók számát, sem a zsinagógák aktivitási sorrendjét. Így a képviselőtestület mögül elfogy a valós támogatói bázis. (Értsd, hiába küld be pl. Makó vagy Budafok (nem létező közösségek) 10-10 küldöttet, mert ha baj van, akkor a nem létező makói vagy budafoki zsidók nem tudnak kiállni a Mazsihisz mellett.
(A közgazdaságban végzetes gazdasági hibaként tanítják, ha vég nélkül nyomtatnak pénzt, ám mögötte nincs valós állami vagyon és termelés.)

Ez alapján félve, de mégis biztosan ki lehet jelenteni:
1) A jelen módon a Bzsh/Mazsihisz nem képviselheti a budapesti modern vallásos zsidóságot a maga valójában, legfeljebb a Bzsh/Mazsihisz saját alapszabálya szerint.
2) Ha ezen szeretne változtatni, akkor az csak rajta múlik. (Illetve a jelenlévő képviselők 2/3-án.) – erről lásd feljebb…
Ergo, egy töredék képviseletet, töredék erővel lehet felmorzsolni.

Ezt a fönti gondolatmenetet azért írtam le, mert az eredeti kérdés így hangzott:
szabályos jogi keretek között elveszítheti-e a neológ mozgalom az irányítását a saját szervezetei fölött?

És ezért kezdtem az írásom „a” klasszikussal…
Mert ma én kiabálok nagyon hangosan 1/2-et vagy 2/3-ot, holnap meg más…
És ehhez nem kell a budapesti zsidó közösség felét meggyőzni, hanem csak összeadni kell tudni!
A 74 fő 50%-a: 37 fő.
Jöhet egy kis matek??
Keressünk a 14-ből 4 körzetet, akik ha összefognak, akkor a küldötteikből összejön a 37 szavazat.
A másik 10 körzet meg küzdhet, ahogy akar, mert nekik összesen van 37 mandátumuk.

10 vs. 4. – lásd az elektori rendszert…

És ha bárkinek megvan már az 50%-os szavazati aránya, akkor majd elkezdődik a buta emberek buta játéka: a kiszavazósdi. (Lásd Ortodoxia!)
Azaz „a másik oldalról” nehogy valaki is bekerüljön a vezetőségbe.
De ilyenkor sohase feledjük el, ugyanez megtörténhet bármelyik külső szervezet részéről is.
Mi kell hozzá?
Első excel:
– havi tagdíjat rendszeresen fizető, 1 éves hitközségi tagsággal bíró, zsidó vallású ember. (Ehhez zsinagógába sem kell járni, de ha 1-2 jár, az csak bónusz) – (körzetenként x ilyen fő kell… Csak lojalitásból nem írom le ide, hogy egyes körzetekben hány szavazó szavazott, mert ez a lista már úgyis náluk van – mert a mi Marcink mindent visz…)
– Önmaguk közül kijelölni a jelölteket és 2027-ben felvetetni őket a jelöltek közé.
– Egységesen rá szavazni.
– Így ők bejutnak a körzetből a Bzsh közgyűlésbe. (A Mazsihiszben még egyszerűbb, de ezt már nem írom le).
Második excel:
– A közgyűlésben ezek az „ügynökök” beszavaznak saját maguk közül 9 embert az elöljáróságba…
THE END…
Szóval így jöhet el egy külső hatalomátvétel a Bzsh-ban/Mazsihiszben.
Ennek a megakadályozása csakis a közgyűlésen múlhat, mert 4-5 körzet átvehető, de 14 már nem.

Itt most hadd legyen egy szubjektív bekezdés…
Én személy szerint ezért is vagyok büszke Horváth Jocóra, aki 4 éve, eme 50% birtokában is kínosan ügyelt 3 dologra,
– lehetőleg minden körzetből kerüljön be valaki a Bzsh elöljáróságba
– a Mazsihisz elöljáróságában 50%-ban legyenek vidéki és budapesti küldöttek.
– legyenek nők az elöljáróságban
– legyen egy „fiatal kvóta” az elöljáróságban, azaz a vezetőség fele legyen kvázi fiatal.

Mérnöki gondolkodásával, ezzel a technikával próbálta kizárni, hogy a Bzsh/Mazsihisz nehogy valamilyen irányba eldőljön (akár kifelé).

2023-ban Jocóval még egyszer nekifutottunk és a Bzsh választásra – sokakkal egyeztetve – összeállítottunk egy elöljárói listát, amiben a 11 jelölt között
– 3 nő volt
– 2-2 küldött olyan körzetekből, ahol volt erre megfelelő ember (Frankel, Lágymányos, Bethlen, Hegedűs),
– 1-1 a többi körzetekből (Dél-Pest, Orzse, Dohány, Thököly).
És hiába volt egy körzetben 3 vagy 4 tehetséges küldött-jelölt, máshol meg senki, Jocó akkor is ragaszkodott ahhoz, hogy minden körzet legyen képviselve, mert akkor lesz kvázi teljes és kvázi valós a Bzsh képvislete az elöljáróságban.

Mint a fentebb belinkelt cikkemben leírtam, hogy a másik „oldal” listáján nem volt nő, viszont volt 3-3 Nagyfuvaros utcai, Bethlen téri és Hegedűs Gyula utcai jelölt és 1-1 Dohány utcából és Thököly zsinagógából.
Láthatóan olyan „nagy körzeteket”, mint Frankel, Hunyadi tér, Lágymányos (teljes budai oldal!) és olyan “pici” körzeteket mint Páva, Újpest, Dél-Pest, Orzse teljesen kihagyták.

Látva a Bzsh szavazás végét, Jocóval beláttuk, hogy 2023-ban a mi horizontális rendszerünk felett diadalmaskodott a rideg számítás.
Ezt látva a Mazsihisz választásról már azt mondtuk a barátainknak, hogy azokra szavazzanak, akikben a Mazsihisz jövőjét látják.
Nem olyan bonyolult ez… Ez kellene…

Ebben a példában találkoztunk a Bzsh/Mazsihisz következő gyenge pontjával: a zsinagógai körzetek szándékos meggyengítésével!
(Ez ugye ismerős a nagypolitikából? – lásd ellenzéki vezetésű városok kormányzati támogatása).

Én nagyon remélem, hogy a Mazsihisz / Bzsh nem követi el ezt az óriási hibát, és nem felejti el, hogy esetleg ma „TE” nyerhetsz ezzel a rendszerrel, de holnap már „ŐK” használhatják fel „TE” ellened.
És THE END.

És akkor jön még egy kínzó kérdés:
kell-e még egyáltalán valakinek a Mazsihisz és a Bzsh?

Érdekesség, hogy egyre több politikai elemző már le meri írni, hogy az aktuális hatalom igen nagy vehemenciával fordul a roma kisebbség felé.
Az oka triviális: a számok feketén-fehéren mutatják meg, hogy valamivel könyebb bármiről is meggyőzni a romákat, mint a zsidókat.
És az is ütős érv, hogy jóval több roma van, mint zsidó, ami számszakilag egy szavazásnál vagy választásnál igen jól tud jönni.

Azaz – ha pusztán hatalomtechnikai oldalról nézzük, akkor – a zsidó kisebbség csak addig érdekes a hatalom számára, ameddig valamit remélhetnek is tőlünk.
Illetve…
A honi zsidók közösségének is csak azon része érdemli majd ki a hatalom szerető figyelmét, amelyik fegyelmezetten teljesíti az elvárt célt.

Ha kell, akkor hallgat (budaházy ügy),
ha kell, akkor beszél (CPAC konferencia).

Nem véletlen, hogy az új Mazsihisz elnök, Grósz Andor már első beszédében támadta Heisler politikai mozgását és kommunikációját:
(idézet Grósztól: „nem lehet helyettes államtitkárokkal kedélyesen beszélni reggel, majd délután jól odamondani a kormánynak”),
Célozva arra, hogy Heisler szót emelt budaházy szabadon engedése miatt.

Aki politikai mezsgyére lép, az sohase feledje el a gyakorló politika egyik alaptörvényét: mindig lesz megvásárolható ember. Ki ezzel vehető meg, ki azzal.
Hiába vagy megszakadásig lojális, mindig lesz olyan, aki egy ingyen balatonparti üdülőért vagy egy ingyen egyetemért még a saját nagyszülei emlékét is eladja.

És ez érvényes a nagypolitikára, de érvényes egy egyszerű hitközségi választásra is.

És most következik két kép!
Index és Pesti Srácok.
Ezekre tekintve kimondhatjuk, hogy a zsidóság irányíthatóságára azért van szüksége a hatalomnak, mert minden más meglovagolható veszély (pl. háború) és ellenségkép (pl. migránsok) jön és megy.
Ami állandó és stabilan előhúzható, és a propaganda szándékának megfelelően állítgatható az intenzitása, az az antiszemitizmus!

Az elmúlt évszazadban láthattuk, hogy a magyarok többségét nagyon könnyen lehet rávenni, hogy ne szeressenek valakit.
Egy ismerősöm mondta még 2016-ban, hogy „csak azért van a migránsozás, mert zsidózni egyelőre még szalonképtelen, de mögé odagondolhatják őket”.

Egy ilyen patyomkin-zsidóság, a Köves/Megyeri-féle „képviselettel” az élen, pedig arra kell, hogy alkalomadtán az a szellem visszazárható legyen a palackba, just in case.
Hogy látszólag nem ad szabad kezet a gyűlöletnek a hatalom, sőt Európa felé továbbra is lehet lengetni a zéró toleranciát, hiszen lásd mint mond Köves és Megyeri.

Köves ma nem más, mint egy hangerőgomb a kormány kezében, ha a felháborodás túl hangos kezdene lenni, akkor Kövessel lejebb lehet tekerni.

Sokszor írtam már, nem szeretek Cassandra lenni…
de…
Senki se bízzon abban, hogy bárki is megvédi majd az össz-zsidó közösséget (beleértve az emihet is), pláne abban ne bízzon, hogy esetleg ki is stafirungolja. (Legfeljebb júdáspénzt dob neki…)
Gadó nagyon elegánsan leírta, hogy a zsidóság csak egy megoldandó probléma a több ezer közül. És ezt a problémát a hatalom majd rábízza szakemberekre, akik hétről hétre majd leszelnek egy darabot a Mazsihisz nevű szalámiból, és azt megeszik reggelire.
Aztán egy nap felkelünk és azt látjuk: volt probléma, nincs probléma.
37 szavazat az egész.

A neokohn főszerkesztője a kormánypárt egyik emblematikus honlapján dicséri a kormányt

Amikor a szervezések egyszerűségénél vagy bonyolultságánál tartunk, akkor azt láthatjuk, hogy a Mazsihisznél a mandátum számok még érdekesebben alakulnak:

Itt szeretném megjegyezni, hogy a neten is elérhető Mazsihisz Alapszabály 44§-a beszél arról, hogy létezik a „választási szabályzat”, amelyikben megtalálható a közgyűlés összetétele (pl. közgyűlés taglétszáma, mandátumok eloszlása, stb). Ám én ezt a választási szabályzat-ot online nem találtam meg, ezért az általan most leírt arányszámok a legutolsó közgyűlés mandátumszámai.

10 delegált (1): Hegedűs
8 delegált (1): Nagyfuvaros
7-7 delegált (2): Dohány és Bethlen
5-5 delegált (2): Buda, Debrecen
4-4 delegált (3): Zugló, Hunyadi tér, Szeged
3-3 delegált (3): Pécs, Miskolc, Kaposvár
2-2 delegált (6): BÉT SÁLOM, Újpest, Szombathely, Szeretetkórház, Győr, Rabbiképző
1-1 delegált (24): Dél-Pest, Dózsa, Páva utca, Balassagyarmat, Békéscsaba, Buda-környéke, Gyöngyös, Hódmezővásárhely, Karcag, Kecskemét, Kiskunhalas, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nagykőrös, Nyíregyháza, Salgótarján, Sopron, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szolnok, Vác, Veszprém, Zalaegerszeg.
1-1 delegált (2): Bét Orim (reform), Szim Sálom (reform)
——
101 fő + a rabbik

Deutsch Péter és Darvas István rabbik szavaznak a Bzsh elnökválasztásán.

——
Szintén érdekesség, hogy néhány budapesti körzet a Bzsh-s mandátumának 100%-át viszi tovább a Mazsihiszbe, mig pl. a Bét Sálom csak a 33%-át, azaz a mi 6 Bzsh-s delegáltunkból marad 2 küldött a Mazsihisz közgyűlésre!
Hogy ez hogy jött ki???
Ki tudja.
És ki akar ezen változtatni?
Senki.
Itt is elégséges elővenni egy excel táblát és elkezdeni matekozni, hogy miképpen jutunk el az 51 szavazatig.

A cikk vége lehet akár ugyanaz, mint az eleje: a Mazsihisz / Bzsh jelenleg nem átvehető. Senki által. Sem emih, sem magyar kormány. (Legfeljebb törvényileg államosítható)
Szóval most még nem kell félni…
Ám ha biztos, erős és önazonos szervezetet akarunk létrehozni, ahhoz jóval több kell, mint az ajvékolás vagy az infantilis boy-toy – közös munka, és nem csak szavakban.

Több fiatal vallásos zsidó írt le a témában fontos gondolatokat:
dr. Szántó Várnagy Binjomin rabbi
Villányi Benjámin

— UPDATE: —
Cikkem megjelenésének másnapján vlogjában Potyondi Edina is hasonló kérdéseket tett fel a kisGrofó kapcsán mint én. (Akkor megnyugodtan, hogy másnak is szemet szúrt a téma)

Megosztás

2 thoughts on “Bekövetkezhet-e a Mazsihisszel, ami az ortodoxiával?

 1. Kétségbeejtőnek találom az egész történetet.
  Ahhoz a nemzedékhez tartozom, aki gyerekként élte át a holokausztot, de ahhoz már elég nagy voltam, hogy mélyen átérezzem azoknak az időknek összes borzadályát – Apám, Nagyapám és még 30 közelebbi-távolabbi rokon elvesztését.
  Igaz, azt is el kell mondanom, hogy ’44-ben a Nemzetközi Gettó egyik házának pincéjében nem láttam, hogy az ott összezsúfolódott hitsorsosaink összetartottak volna. Mindenki a sajátjaival foglalkozott, azokkal törődött. Csak az ostrom utolsó hetében, amikor már mindenkinek elfogytak az élelmiszer tartalékjai, állt össze a társaság nagy kínnal-keservesen a sárgaborsó- és bab közös főzésére és elfogyasztására.
  Valami ahhoz hasonló összefogás kellene most is mindannyiunk részéről, mint akkor, az ostrom utolsó hetében – és hiszem, hogy most is az utolsó héten tartunk a MAZSIHISZ-BZSH- problémával.
  Az EMIH rablóhadjáratát meg kell akadályozni, Köves Slómó Orbán által támogatott parancsuralmának mindenáron véget kell vetni.
  Én csak egy 87 éves öregasszony vagyok, nincsenek megfelelő eszközeim, de még csak ötleteim sem mindehhez. De sok fiatal és középkorú van köztünk, akiknek TENNIÜK KELL!
  Kedves Radnóti Zoltán, Önre fiatal kora ellenére mindig úgy tekintettem, mint világos fejű, bölcs rabbira, aki vezetésre termett. Kérem, nagyon kérem, tegyen meg minden Öntől telhetőt, nehogy az a kevés, ami csodák csodájára még megmaradt nekünk, most végképp elenyésszen. Munkájához minden jót kívánok és szeretettel üdvözlöm.
  Kiss Marianne
  műfordító

 2. Még nem tudtam végig olvasni. De azt már láttam, hogy nem láttam a képi felsorolásból a Páva körzetet.
  Jó egészséget kívánok.
  Mester Tamás BZSH- Elnökünknek, és MAZSIHISZ Alelnökünknek már személyesen is gratuláltam. Elnézést kérek, de így elfelejteni nem fogom.
  Tisztelettel: Iván

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük