Jobbító javaslat a magyarországi modern (neológ) zsidóságért

224247_228530240495801_4482238_nTudjuk pontosan, hogy a BZSH és a MAZSIHISZ közgyűlésének tagjai többen vannak, akik – nem öncélú módon – ötleteikkel és tanácsaikkal próbálnak segíteni a honi neológ közösségnek, hogy a modern zsidóság is ismert legyen mindenki előtt.
Heisler András – még „sima képviselő” korában – egy korábbi cikkében már felhívta a figyelmet, hogy milyen veszélyek leselkednek a neológ mozgalomra 
Most ugyanezt tette meg Kőszegi Zoltán.
Olvassuk el a levelét és gondolkozzunk el rajta. És ne csak mi…
Tisztelt MAZSIHISZ és BZSH Küldöttek!
A MAZSIHISZ közgyűlése bebizonyította a Holokauszt Emlékév kapcsán, hogy tud a történelmi küldetéséhez méltó, bátor, felelősségteljes döntést hozni.
A közgyűlés döntését követően mindenki érzékelhette, hogy a MAZSIHISZ mennyire fontos tényező a magyarországi zsidóság számára.
A MAZSIHISZ történelmi küldetése a zsidó vallási, zsinagógiai közösségek fejlesztése, a magyarországi zsidó gyökerű emberek számára vonzó zsidó vallási, nemzeti, kulturális értékek felmutatása, és ennek megfelelő alternatívák biztosítása.
Ennek a magasztos célnak ma magyarországi társadalmi, valláspolitikai, helyzetben csak hatékony vezetéssel tudunk sikeresen megfelelni.
Teshuvah (2)Tudomásul kell vennünk, hogy erős versenyhelyzetben vagyunk, – más országokhoz hasonlóan Magyarországon is harcolni kell a vezető zsidó vallási szervezet pozíciójáért. Versenyeznünk kell a zsinagógáink közösségeinek fejlődéséért, forrásainkért, vallási, társadalmi és kulturális értékeink megjelenítéséért.
Nyilvánvalóan ez a helyzet optimális a magyarországi zsidóság számára, különösen amennyiben arra sarkalja a MAZSIHISZ-t, hogy optimalizálja a tevékenységét.
A jó hír, hogy a MAZSIHISZ-nak komoly lehetősége van a megújulásra, mert számos területen van tér a fejlesztésre, hiszen jelenleg:
– nincs világos stratégiai tervünk ( a költségvetésünket ennek hiányában évről-évre a gazdasági osztály készíti),
– az átvilágítás (MAZSIHISZ és BZSH) számos operatív működési fejlesztési lehetőséget tárt fel,
– nincs marketing és kommunikációs tervünk, amely a stratégiai tervünket szolgálja,
– a MAZSIHISZ –nak nincs átfogó, körzeteként és korcsoportokként összeállított terve arra, hogy a zsinagógák közösségének építésében miként támogassa a rabbikat és a közösségek vezetőit, csak néhány fontos területet kiemelve…
Nyilván további fontos tényekkel lehetne folytatni, de ez a néhány pont is elegendő arra, hogy lássuk, hogy mekkora feladat, lehetőség és kihívás előtt áll a MAZSIHISZ.
A MAZSIHISZ és BZSH jövője számára kulcs siker tényező a megfelelő stratégia kialakítása, amelyet egy kompetens vezetés tud megvalósítani.
Potenciális szövetségeseink – a zsidó szervezetek, intézmények – türelmetlenül várják, hogy a MAZSIHISZ-szel, zsinagógai közösségeivel együtt, és a MAZSIHISZ infrastruktúrájával, forrásaival a magyarországi zsidóság közösségi élete megújuljon, és ebben együttműködjenek.
Az utóbbi időszak MAZSIHISZ és BZSH közgyűlései szintén fontos tapasztalattal szolgáltak:
– rendre a meghirdetett napirendi pontok megtárgyalása nélkül, a határozatképesség elvesztésével fejeződtek be a közgyűlések,
– A közgyűlések sem az alapszabályokban meghatározott feladatainak nem tudott megfelelni, pl. vezetésválasztás, költségvetéssel kapcsolatos döntések ( még a hozzászólások is korlátozva voltak ), sem a természetes feladatát nem látta el, azaz pl. a vezetés beszámoltatását és a stratégia kijelölését,
– Számos közgyűlés „vitakultúrája” méltatlan volt a MAZSIHISZ és BZSH küldetéséhez, személyeskedő stílusú, kizárólag hatalomtechnikai célzatú hozzászólások komolyan erodálták a MAZSIHISZ és BZSH reputációját.
További fontos tapasztalat, hogy a jelenlegi vezetési szervezet ( és választási rend ) nem a megfelelő struktúra a MAZSIHISZ és BZSH irányítására.
Jewish star - torahSzintén csak néhány fontos pontot megemlítve:
– a zsinagógák közössége nem érzi, hogy lenne hatása, beleszólása a MAZSIHISZ és BZSH „dolgaiba”,
– a személyi vezetők (pl. elnök, ügyvezető ) beszámoltatása, ellenőrzése a jelenlegi működésben nem megoldott,
– az ügyvezetés, alapszabályokban meghatározott választási rendje nem biztosítja az optimális jelölt kiválasztását (pl. a jelölteket a közgyűlés tagjaira korlátozza, az elnöknek nincs hatása a kiválasztásra, holott quasi a főnöke, stb…)
– a nem megfelelő irányítási struktúra túlzott fókuszban tartja a vezetésválasztást, azaz a küldetésünket szolgáló hatékony munka helyett folyamatosan hatalmi játszmákkal van a vezetés elfoglalva.
A MAZSIHISZ és BZSH vezetési struktúrájának és választási rendjének kell megoldást nyújtani a fenti problémákra.
Ezzel kapcsolatosan van néhány javaslatom:
1. Az elnököket a választásra jogosult templom körzeti tagok (adófizetők) válasszák közvetlenül. A MAZSIHISZ és BZSH munkaviszonnyal rendelkezők ne szavazhassanak.
– A templom körzeti tagok szavazatával az arányosság elve jobban érvényesülne,
– Az érintettek szélesebb köre hozná meg a legfontosabb vezető kiválasztását,
– Lehetőség lenne a körzetek bevonásával konkrét stratégiai tervek ismertetésével, választási kampányra, akár személyes jelenléttel, akár interneten keresztül,
2. A jelenlegi elnök és alelnöki pozíciók helyett legyen 3 egyenrangú elnök,- koordináló elnök (munkaviszonyban, vagy tiszteletdíjért, az elfoglaltság miatt) , vidéki elnök (csak a vidéki tagok által választva), és budapesti elnök (automatikusan a BZSH elnöke).
– Az elnöki vezetési szint megjelenítené és képviselné a MAZSIHISZ és BZSH jelenlegi összetételét,
– Ez az elnökségi felépítés jobban reflektál az elnöki feladatokra,
3. Az ügyvezetőt a megválasztott elnökök pályáztassák, az elnöki testületek által megadott szempontok alapján. A konkrét kiválasztás az elnökségek feladata.
– A pályáztatás sokkal inkább biztosítja a kompetens operatív vezető kiválasztását,
– Az elnökök involvációja a kiválasztásba segíti a későbbi együttműködést,
4. Az ügyvezetés feladata a szervezet és intézmények operatív vezetése legyen, a stratégia, marketing, kommunikáció, társadalmi kapcsolatok, stb… az elnökök hatáskörébe tartozzon. Ezt egy világos és egyértelmű hatásköri és felelősségi köröket meghatározó működési szabályzat rendezze.
– Jelenleg „összecsúsznak” a hatáskörök a szervezetben, ezt a hatékony működés érdekében mihamarabb tisztába kell rakni. Tekintettel arra, hogy a MAZSIHISZ és BZSH tevékenysége rendkívül sokrétű, ezért az ügyvezetést nem szabad az operatív vezetésen kívül más feladattal,felelősséggel terhelni,
5. A közgyűlések képviseletét szabályozzuk újra az arányos képviselet érdekében. Az Elöljáróság és Elnökségek választási rendjét, működését, hatáskörét, felelősségét alapszabályba rögzítve szabályozzuk.
A MAZSIHISZ és BZSH jelenlegi közgyűlésének a felelőssége, feladata és lehetősége az optimális működési, vezetési rend kialakítása.
Jews Mourning in a Synagogue 1906 by Sir William Rothenstein 1872-1945Nyilvánvalóan ez csak abban az esetben lehetséges, ha az Elnökök a közgyűlés elé alaposan kidolgozott, a meghatározó szervekkel (pl. Rabbikar, Templomkörzeti Elnökök, stb…) egyeztetett javaslatot nyújtanak be, amelyet a közgyűlés tagjai elfogadásra érdemesnek találnak.
Kérem az Elnök urakat, hogy a fentiek alapján a következő közgyűlésekre dolgozzanak ki javaslatot a vezetési struktúra és a választási rend átalakítására. Természetesen készséggel veszek részt ebben a munkában, és biztos vagyok benne, hogy számos további közgyűlési küldött, továbbá az adott (pl. jog) témában jártas szakember munkájára számíthatunk.
Bízom benne, hogy a szavazásig sok beszélgetés, vita alakítja az álláspontokat, amelybe be tudjuk vonni a zsidó vallási és kulturális közélet minél szélesebb rétegeit!
20111023-jewish childrenJavaslom, hogy a következő közgyűléseken, a MAZSIHISZ és BZSH ügyvezető választásánál vegyük figyelembe a fenti célokat, és az új vezetési struktúra és választási rend kialakításáig megbízott ügyvezetőt (ügyvezetőket) válasszunk.
Továbbá a MAZSIHISZ és BZSH vezető testületeit, határidő és konkrét személyi felelősök kijelölésével bízzuk meg és hatalmazzuk fel az új vezetési struktúra és választási rend részleteinek kidolgozására, és annak a MAZSIHISZ és BZSH legszélesebb köreivel történő egyeztetésére.
Tisztelt Küldöttek!
A MAZSIHISZ és a BZSH éves forrásai együttesen közelítenek az 5 milliárd forinthoz és az évente diszponálisan (az intézmények fenntartásán felül) elkölthető forrás is hatékony gazdálkodás esetén sok százmillió forint. Mindez a MAZSIHISZ és BZSH infrastruktúráját optimálisan felhasználva, helyes stratégiát követve megújíthatja a magyarországi zsidó vallási, kulturális életet.
Bízom benne, hogy az elmúlt pár év gyakorlatával képesek leszünk szakítani,véget vetünk annak, hogy a MAZSIHISZ és BZSH közgyűlésről-közgyűlésre vergődve, érdekcsoportok és hatalmi játszmák foglyaként folyamatosan veszteségeket könyvelhetett el sok területen.
Mindez most rajtunk múlik! Segítsük a változást!
Azért választottak meg minket küldöttnek a hittestvéreink, mert bíztak bennünk, hogy a történelmi küldetésünknek megfelelően végezzük munkánkat. Mindenki felelős azért, hogy képességeinek megfelelően részt vegyen ebben a munkában és a döntéseivel a progressziót segítse.
A tét hatalmas,- világos stratégiával és kompetens vezetéssel a MAZSIHISZ és BZSH képes lesz arra, hogy megvalósítsa amire hivatott.
Tartozunk a múltunknak és a jövőnknek azzal, hogy kiemelt felelősséggel kezeljük az előttünk lévő lehetőséget!
Kőszegi Zoltán
MAZSIHISZ és BZSH küldött
BZSH elöljárófive-stages-of-teshuva

Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük