Perek Sirá – A teremtés dala (fordította és az előszót írta: Lefkovics Kornél)

perek siraPerek Sirá – A teremtés dala

Előszó

A Perek Sirá – „A teremtés dala” – valójában tórai és rabbinikus szövegeken alapuló dalok és énekek összessége, melyet az égitestek és a földi testek, növények és különféle állatok énekelnek.
Témáját tekintve hat részre lehet bontani, a hat munkanapnak megfelelően, bár az egészet szokás ismételni minden reggel, Szombatot kivéve. Sábeszkor a „Sir HáJichud” – „Az egyesülés dala” ének helyettesíti.
Habár a Perek Sirá elmondása, imádkozása nem előírás és így nem soroljuk a kötelezően elmondandó imádságok közé, tehát a zsidó világ tág köreiben nem mondják, mégis a nagyon jámbor, Istenfélő embereknek ajánlott. Minél többször mondjuk annál jobb.
Már a legkorábbi forrásokban, a Talmudban is találhatunk utalásokat a Perek Sirára: Szánhedrin 95b, Ávodá Zárá 24b és 25a, Ros HáSáná 8a. Korai utalás a gáonita korból ismeretes, a karaita Solomon ben Jeruchám-tól, aki Száádjá Gáon kortársa volt a IX. században.
Az állatok énekére kétféle magyarázat létezik: az egyik szerint, minden teremtménynek van saját speciális védőangyala, „mázál”-ja (csillagjegye), és ők énekelnek az állat nevében. A másik vélemény szerint maga a „Sirá” (Ének) valójában az állat szívében lakozik, és azt képviseli, amit az állat mondana, ha tudna beszélni.
A középkori zsidó filozófus, Joszef Albo (1380-1344) nagyon nagyra értékelte a Perek Sirá szövegét, és azt írja a bölcsek véleménye alapján, hogy ha valaki napi rendszerességgel tudja mondani ezt a gyönyörű éneket, az biztos lehet benne, hogy tagja lesz az „Eljövendő Világnak”.
Rabbi Jochánán mondja:
„Ha ezek a dolgok (erkölcsi és morális iránymutatások) nem lennének a Tórában benne, akkor a tisztességet a macskától tanulnánk; a hangya a rablás ellen és a galamb a vérfertőzés ellen prédikálna” (Talmud, Éruvin 100b).
Így áll a Perek Sirában:
„Az oroszlán  mondja: Az Örökkévaló, mint a hős indul ki, mint a harcos vitéz ébreszt fel buzgóságot, riadóztat, sikolt is, ellenségein győzedelmeskedik.” (Jesája 42:13)
Az oroszlán tanítja nekünk a hatalom és erő fontosságát. Azonban ez nem fizikai erősségre utal: Az igazi erő az erő önmagunk felett. Minden nagymacska agresszív ragadozó és ezért egyik nem fér meg a másik közelében. Egyedül az oroszlán képes bizonyos mértékig visszafognia agresszivitását és csoportban, falkában élni. Így az oroszlán valójában a legnagyobb erőt tanítja nekünk, az önmegtartóztatás erejét.
Létezik egy midrás (Yalkut), mely azt mondja, hogy mikor Dávid király befejezte a Zsoltárok könyvét, megdicsérte a gyönyörű himnuszokat, melyeket írt, mire megjelent előtte egy béka és mondta neki: „Ne légy annyira büszke magadra, én sokkal szebben énekelek, mint te!”
A Perek Sirá befejező éneke a „Kutya éneke”, melyet egy midrás alapján érthetünk meg a „Befejezés” részben (lásd ott).
A Perek Sirá különböző változatai eltérhetnek kicsit egymástól az idézetek száma és sorrendje tekintetében.
A Perek Sirá mély szövegeinek megértéséhez mindenképpen forduljunk autentikus kommentátorokhoz.
Jelen fordítás oktatás céljára készült, hogy magyar anyanyelvünkön keresztül elmondva növeljük az Örökkévaló Dicsőségét a világban, áldott legyen az Ő Neve!perek sira 2

Előszó 2.
„Gyere és okozzunk örömet Teremtőnknek, áldjuk őt a Perek Sirával (a Teremtés Dalával)!”

A Perek Sirá az a dal amivel a teremtés maga áldja Teremtőjét minden nap. Minden teremtésnek megvan a maga éneke. Azért, hogy jobban megértsük miről is van szó, Ráv Chánoch Zundál Luria z”l hasonlatához fordulunk, aki a Sirát egy különböző hangszerekből álló zenekarhoz hasonlítja. Minden hangszernek megvan a saját dallama és a karmester rakja össze ezeket a külön álló dallamokat és egy csodálatos zenét komponál belőlük.
Ugyanez a helyzet a Perek Sirával, ahol minden teremtés a saját egyedi dalát énekli és mikor összeadódnak, akkor keletkezik a csodás zene. A Mábit HáKádos z”l mondja, hogy a Perek Sirá még a Zsoltárok könyvénél is nagyobb és erőteljesebb, még ha a legtöbb idézet a Zsoltárosból is származik. Mikor ezek az idézetek a Perek Sirá szerinti sorrendben egymás után szólalnak meg, olyan, mintha maga a zenekar szólalna meg és a zenekar karmestere maga az ember, aki mondja. Minden teremtmény a saját dalát énekli és az ember rakja össze őket így alkotva meg a zenét. Az ember nélkül a teremtmények fölé rendelt angyalok nem tudják önmaguktól elénekelni a dalt, ugyanis ezek az angyalok csak az ember után képesek elénekelni ugyanazt amit az ember énekel. Ez azért van így, mert az ember a teremtés koronája. Ahogy a szent Zohárban írva van; az ember azért is lett temremtve, hogy az addigi összes teremtett dolgot az első naptól a hetedik napig az ember magába foglalja, ugyanis az Örökkévaló fogta az összes teremtett dolog tulajdonságait és azokat használta az ember teremtéséhez, ahogy írva van: „Alkossunk embert képmásunkra, hasonlatosságunk szerint” (1Mózes 1:26). Mivel a teremtés minden ereje megtalálható az emberben, így az ember a Perek Sirá elmondásával erővel ruházza fel az összes teremtményt, hogy képes legyen saját dalát énekelni, és mikor a teremtmények saját angyalai énekelnek, megélhetésüket felülről kapják, melyet aztán lehoznak számunkra.
A Perek Sirá szövegét Dávid királynak tulajdonítják. Miután Dávid király befejezte a Zsoltárok könyvét, további extra ruách hákojdest (szent szellemet) kapott. A Perek Sirá bizonyosan régebbi, mint a Misna szövege, melyet rabbi Jehuda hánászi szerkesztett, és benne áll: „Aki a Perek Sirával foglalja le magát…”
Óriási érdeme származik annak aki a Perek Sirával foglalja le magát és mondja. Tanácsos elmondani minden nap, beleértve a bevezetőt és a befejezést is. A legoptimálisabb idő kora reggel mondani, bár bármelyik napszakban is mondható. Miután az ember elmondta a Perek Sirát, kérhet és kérjen is bármit az Örökkévalótól, amire szíve vágyakozik.

Szent források, ahol a Perek Sirát emlegetik

A Rámbán mondja:
„Itt az van írva, hogy a bölcsesség (chochmá) a vesékhez hasonlatos, ugyanis ők éjszakánként elmerengnek, hogy tudják ki is a Teremtőjük, ahogy írva van: „éjszaka is értelmem tanácsol” (Zsoltárok 16:7). A kakas is hasonlóképpen cselekszik, az éjszakai órákban fontolgatja Teremtője áldását…ahogy a Perek Sirából ismeretes”. (Pirus ál háJov 38:36)
Az Ohr HáChájim HáKádos kommenteli 1Mózes 3:1-re, hogy nagy, különleges emberek előtt ismeretes volt a (madarak) csiripelése és még az élettelen dolgok beszéde is. Minden teremtett dolognak, melyet az Örökkévaló teremtett megvan a saját dala, amivel áldja Teremtőjét, ahogy írva van: „Mindent a maga céljára alkotott az Örökkévaló” (Példabeszédek 16:4). Ő mondja: „Menj és tanuld meg ezt a Perek Sirából”
A berdicsevi Rabbi Lévi Jichák írja Kedushát Lévi művében:
„Ha egy ember azt akarja, hogy egy nemzet megváltoztassa szívét (hozzáállását) Izraellel szemben, akkor az embernek ismernie kell az adott nemzet fölé kirendelt angyal dalát, melyet az Örökkévalónak énekel, mivel áldja és dicséri Őt. Ha ez az igaz ember elénekli az angyal specifikus dalát, akkor ez a kísérő angyal szeretetet fog tanúsítani az ember iránt, mert tudja az ő dalát énekelni az Örökkévalónak és akkor ez az angyal kényszerítve lesz, hogy véghezvigye az igaz ember akaratát, és akkor nem lesz szükség az angyalok esküjére (Izraellel szemben). „Ezért, aki mondja a Perek Sirát az nagyszerű.” (Második Kedusá, II. rész).
A breszlevi Rabbi Náchmán mondja:
„Tudd, hogy minden pásztornak van egy speciális éneke, a (mező) füvei és a pásztor tartózkodási helye alapján, ugyanis minden fűszálnak van saját éneke – ez a Perek Sirá koncepciója – és a füvek nigunjából (dallamából) a pásztor éneke keletkezik” (Likutéj Mohárán II:63). Ezt szokta mondani: „Bárcsak az a kiváltságom lenne, hogy meghalljam a fűszálak összes dalát és dicsérő énekét; hogyan áldja minden fűszál egyenként a HáShem Jiszboráchot (az Örökkévalót, áldott legyen), tétovázás nélkül és nem várva semmiféle jutalmat érte.” (Szichot HáRán 163).
Rabbi Jicchák Náfchá mondta:
„A fül (Szánhériv seregei) nyitva volt és meghallották az állatok énekét (Sirá) és meghaltak…” (Talmud, Szánhedrin 95a).
„És a Nap és a Hold némán állt.” (Jehosua 10). „A Nap megállt elénekelni dalát (Sirá), nyugalmában csendes volt és Jehosua mondta az énekét (Sirá) (helyette). Egészen addig, míg a Nap áldja az Örökkévalót, az erőt kap (munkája) folytatásához, de mikor csendben van (a Nap), a Nap megáll.” (lásd Rásit ott).
Mikor az Örökkévaló Chizkijáhu királyból Messiást akart csinálni és Szánhérivből Góg és Magóg-ot, az Igazság (Emet) ekkor ezt mondta az Örökkévalónak:
„Világnak Mestere! Dávid, Izrael házának királya áldott és dicsért Téged, mégsem csináltál belőle Messiást. Azonban Chizkijáhu, akiért ezeket a csodákat művelted, és mégsem énekelt neked dalt (Sirá), belőle akarsz Messiást csinálni? Ezért Chizkijáhut megakadályozták, hogy Messiás legyen. Ezután közvetlenül a Föld (Erec) nyitott és mondta az Örökkévalónak: „Világnak Mestere! Majd én eléneklem a dalt (Sirá) eme igaz ember helyett (utalván Chizkijáhura), de kérlek, csinálj belőle Messiást!” És a Föld (Erec) kinyitotta száját és ezt a dalt (Sirát) énekelte: „A föld szárnyaitól hallunk éneket, dicsőség az igaznak.” (Talmud, Szánhedrin 94).
RashiDebóra éneke után így áll: „És Izrael fiai gonosz dolgot cselekedtek az Örökkévaló szemeiben.” (Bírák 6:1). Rási írja: „Egészen idáig a bűnök felhalmozódtak, egyik a másikra került, azonban Debóra éneke (Sirá) megbocsátott minden bűnt, amit elkövettek. Megbocsátottak nekik és most kezdhették az elejétől.” Debóra énekén keresztül (énekének érdemében) Izrael minden bűne megbocsátatott! Innen tanuljuk ki, hogy aki dalokat, énekeket mondd az Örökkévaló dicséretére (Sirá), annak bűnei megbocsátód(hat)nak.
„Az angyalok nem mondanak éneket (Sirát) a Mennyekben (Sámájimban), amíg mi emberek itt lenn a Földön nem kezdünk el énekelni (Sirát). Áldott emlékű bölcseinktől maradt ránk egy hagyomány, miszerint a Mennyekben létezik egy csodálatos hely, mely nagy kincset rejt magában, de le van pecsételve és zárva erős lakattal. A Magasban ez a legfőbb kamra, telis tele titkokkal s ahova csak az angyaloknak van bejárásuk. A kamrának a neve nigun (dallamok). És itt bölcseink szentségükben megédesítik és kinyilvánítják azt a titkot, mely segít ehhez a kamrához a kulcsot megtalálni.
A Zohár tanítja, hogy a nigun nevű kamrán belül létezik egy olyan másik zárt hely, melyet senki sem képes kinyitni. Az egyetlen módja ennek a kamrában lévő zárt rejtekhelynek a kinyitása csakis nigun (dallam) éneklésen keresztül történhet. A nigun, a sirá, a vidám Perek Sirá maga a kulcs ehhez a rejtekhelyhez. És mi, a Szent Nép fiai, állunk az Örökkévaló előtt, hogy örömben, dalolva és énekelve járuljunk elébe. Ennek a legmagassabb szinten lévő zárt kamrának adjuk összes sóvárgásunkat.
A kulcs ehhez a Nigunhoz a szavak és hangjegyek, melyek a Tóra betűi közé vannak elrejtve. Ezért a Tóra legelejétől kezdve „Berésit bárá Elokim…” egészen az utolsó szavakig: „löéjnéj kol Jiszráel”, a Sirá (ének) felemelkedik.
Az első szónak, a „Berésit”-nek betűit átrendezve kapjuk a „Sir Táev” szót, ami „Kívánatos dal”-t jelent. Az utolsó szónak, a „Jiszráel”-nek betűit átrendezve kapjuk a „Sir É-l” szót, ami „az Örökkévaló éneke”-t jelenti. Mily fantasztikus! Ez alapján mondhatjuk az első mondatra (az első szó átrendezésén keresztül), hogy „Sir táev bárá Elokim”, ami ezt jelenti: „Az Örökkévaló olyan világot teremtett, mely éneklés után vágyakozik”. És így az Örökkévaló minden teremtménye képes minden nap Előtte állni és mondani a Perek Sirát. (Rabbi Yigal Shafran shlita)
Simson Dovid Pinkusz rabbi írja Seárim BáTfilá (Kapuk az imában) művében, hogy mikor az ember bajban van és az áldások kapui zárva vannak előtte, akkor nagy érdem és megmenekülési útvonal megvizsgálni az Örökkévaló, áldott legyen, nagyságát és jóságát általánosságban és személyre szabottan is, egészen addig míg az ember Sirra (dalra) nem fakad. Ekkor az éjszaka úgy fog neki (az embernek, aki énekel) világítani, mintha nappal lenne és a sötétség lesz neki fény. Akinek lelke áhítozik az Örökkévaló szolgálatára, annak életfelfogása igazságon alapszik. Az ilyen ember bizonyosan magáévá teszi a Teremtés dalát, a Perek Sirát.
HáRáv HáGáon, Rabbi Mordecháj Gross shlit’a írja HáKol Yishábchuchá művében, hogy a Perek Sirá mondásának szellemi következménye (szegulája) az, hogy a dal felmegy egészen a Mennyek legmagasabb helyeire, hogy onnan befolyásolja az Egeket és biztosítsák az áldások és jóságok bőségét, a betegségek meggyógyítását és mindenfajta rossztól és bajtól megvéd. Továbbá nagy mértékben segít a megélhetés elfogadásában. Nagyon sok ember mondja a Perek Sirát, sikerességet érve el vele szellemi és fizikai síkon egyaránt, legyen az tömegekre vagy egyénre nézve.
Írta, fordította és szerkesztette: Lefkovics Kornél – Dovid Jojszef ben Szóró.
– Az írás és fordítás az eredeti Perek Sirá szövegéből, továbbá Rabbi Eliezer Raphael (Laser) Brody 2011-es és Rabbi Nosson Slifkin, a „zoorabbi” 2003-as angol nyelvű fordítása alapján készült.
– Az előszót több autentikus forrás alapján írtam, és a második része a perekshira.org oldalon található tanítás alapján készült.
– Megjegyzéseket szívesen várok a kornldigaldem@gmail.com email címre.
– A zsoltár idézeteknél áldott emlékű Raj Tamás főrabbi fordítását használtam, a többi szent idézeteknél áldott emlékű Dr. Bernstein Béla fordítását használtam, illetve néhány helyen saját fordítást használtam.
– A Perek Sirá szent szövegeket tartalmaz, kérem ne dobja el!
5774 Kiszlév hónap.engedi-waterfall_fjenkins_120909_01sm

PEREK SIRÁ

 „Aki oktat minket a föld barmai által, s az ég madarai által bölcsekké tesz.”
(Jób 35:11)

„Rabbi Jochánán mondja: „Ha nem kaptuk volna meg a Tórát, akkor a szerénységet a macskától, a lopás tilalmát a hangyától, a tiltott nemi kapcsolatok parancsolatát a galambtól és a helyes házastársi kapcsolatot a tyúktól kellene megtanulnunk.”
(Talmud, Éruvin 100b)

Bevezető

Rabbi Eliezer mondta:
„Mindenki, aki a Perek Sirával foglalja el magát ezen a világon, kiérdemli, hogy ezt mondhassa az Olám HáBá-ban (Eljövendő Világban): „Akkor Mózes énekelni fog” (áz jásir Mose); nem azt mondja, hogy „énekelt”, hanem „énekelni fog”, az Eljövendő Világban.”
És Rebbi (rabbi Jehuda hánászi) mondta:
„Aki a Perek Sirával foglalja el magát ezen a világon, annak bizonyságot teszek, hogy az Eljövendő Világban lesz helye, megmenekül a jécer hárától (rossz ösztöntől), a szigorú ítélkezésektől, a pusztító Sátántól, mindenfajta ellenségtől, a Messiás születésének fájdalmaitól és a Gyehennom ítéletétől. És kiérdemli, hogy tanuljon és taníthasson, megtartsa, beteljesítse és véghezvigye a Tóra tanításait, tanulmányai megalapozottak lesznek benne, napjai meghosszabbodnak és kiérdemli az életet az Eljövendő Világban.”
Áldott emlékű bölcseink mondták Dávid királlyal kapcsolatban, hogy mikor befejezte a Zsoltárok könyvének megírását, büszkeség költözött belé (eredetiben: záchá dá’áto áláv). Ezt mondta a Kádos Báruch Hu-nak (Áldott, Szent Ő) : „Létezik-e bármilyen teremtmény teremtett világodban, mely több éneket és áldást tud mondani nálam?” Ebben a pillantban egy béka jelent meg útját keresztezve és ezt mondta neki: „Dávid! Ne legyél büszke, ugyanis én több dalt és éneket zengek mint te. Továbbá, minden dal amit énekelek háromezer példázatot rejt, ahogy írva van: „Mondott háromezer példabeszédet” (1Királyok könyve 4:32). Továbbá én egy nagy micvával (isteni parancsolattal) vagyok elfoglalva, és ez a micva amivel foglalatoskodom: létezik egy bizonyos teremtmény a tenger szélén, melynek megélhetése teljes mértékben a tengerben élő egyéb teremtményektől függ, s mikor éhes, megfog és megesz, így teljesítvén be amit az írás mond: „Ha éhezik gyűlölőd, adj ennie kenyeret, és ha szomjazik, adj innia vizet; mert parazsat kaparsz fejére, és az Örökkévaló megfizet neked.” (Példabeszédek könyve 25:21-22) Ne úgy olvasd, hogy „megfizet neked”, hanem helyette „teljessé tesz téged”. (Yalkut)

perek sira 3Első fejezet

 1. Az Egek mondják: „Az ég hirdeti Isten dicsőségét, keze munkáját beszéli el a mennybolt. (Zsoltárok 19:2)
 2. A Föld mondja: „Az Örökkévalóé a Föld, s ami rajta van, a világ és minden lakója” (Zsoltárok 24:1) És még ezt is mondja: „A föld széléről dalokat hallottunk: Díszt az igaznak” (Jesája 24:16)
 3. Az Éden Kert mondja: „Serkenj, észak, és jőjj el, dél, leheld át a kertemet, folyjanak fűszerei. Jőjjön barátom az ő kertjébe s egye drága gyümölcseit.” (Énekek éneke 4:16)
 4. A Gyehennom mondja: „Hiszen jóllakatta az epekedőt, az éhezőt ellátta jóval.” (Zsoltárok 107:9)
 5. A Sivatag mondja: „Örvendenek majd puszta és sivatag, és ujjong a vadon és virul mint a nárcisz.” (Jesája 35:1)
 6. A Mezők mondják: „Az Örökkévaló bölcsességgel alapította a földet, megszilárdította az eget értelemmel.” (Példabeszédek 3:19)
 7. A Vizek mondják: „Amint hangját hallatja, vizek tömege van az égen, felhőket hozott föl a föld végéről; villámokat teremtett az esőnek és kihozta a szelet tárházaiból.” (Jeremiás 51:16)
 8. A Tengerek mondják: „Nagy, áradó víz hangjánál, a tenger hullámtöréseinél is hatalmasabb a mélységben az Örökkévaló.” (Zsoltárok 93:4)
 9. A Folyók mondják: „A folyamok csapják össze tenyerüket, a hegyek együtt vigadjanak.” (Zsoltárok 98:8)
 10. A Források mondják: „S énekelnek, mint a körtáncosok: minden erőforrásom benned van.” (Zsoltárok 87:7)

 Második fejezet

 1. A Nappal mondja: „Egyik nap rávilágít a másik tudására, az éjszaka átadja bölcsességét az éjnek.” (Zsoltárok 19:3)
 2. Az Éjszaka mondja: „Reggel szeretetedről szólni, hűségedről éjszakánként.” (Zsoltárok 92:3)
 3. A Nap mondja: „Nap, hold megállt lakában, nyilaid világossága mellett járnak, villogó dárdád fénye mellett.” (Habakuk 3:11)
 4. A Hold mondja: „Megteremtette a Holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a Napot, amely ismeri nyugvása idejét.” (Zsoltárok 104:19)
 5. A Csillagok mondják: „ Te vagy, oh Örökkévaló, egyedül, te alkottad az egeket, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, a mi rajta van, a tengereket és mindent, a mi bennük van, és te életben tartod mindnyájukat; s az egek serege leborul előtted. ” (Nechemia 9:6)
 6. Az Esőfelhők mondják: „A sötétséget rejtekévé tette, környezetét sátrává, a víz sötétjét felhők sűrűjévé.” (Zsoltárok 18:12)
 7. A Dicsőség Felhői mondják: „Nedvességgel meg is terheli a felleget, szétterjeszti fényének felhőjét. ” (Jób 37:11)
 8. A Szél mondja: „Mondom az északnak: add és a délnek: ne tartsd vissza, hozd el fiaimat távolról és leányaimat a föld végéről.” (Jesájá 43:6)
 9. A Villámlás mondja: „Felhőket emel a föld széléről, esőhozó villámokat támaszt, kiengedi a szelet.” (Zsoltárok 135:7)
 10. A Harmat mondja: „Olyan leszek, mint a harmat Izraelben; kivirágzó, mint a rózsa és gyökeréből előre törő, mint Libanon.” (Hosea 14:6)
 11. Az Esők mondják: „Jótékony esőt hullattál, Istenem, eltikkadt birtokodat Te frissítetted fel.” (Zsoltárok 68:10)

 Harmadik fejezet

 1. A Mező Fája mondja: „Akkor örvendjenek az erdő fái az Örökkévaló előtt, mert jön ítélni a földet.” (1Krónikák 16:33)
 2. A Szőlőtő mondja: „Így szól az Örökkévaló: Valamint találtatik a must a szőlőfürtben és azt mondják, ne rontsd el, mert áldás van benne; úgy fogok cselekedni szolgáim kedvéért, el nem rontva mindet.” (Jesája 65:8)
 3. A Füge mondja: A ki őrzi a fügefát, enni fogja gyümölcsét, s a ki megőrzi urát, azt tisztelni fogják.” (Példabeszédek 27:18)
 4. A Gránátalma mondja: „Mint karmazsinfonal ajkaid, és beszéded bájos; mint gránátalma hasábja a halántékod fátyolod mögött.” (Énekek éneke 4:3)
 5. A Pálma mondja: „Az igaz ember, mint pálmafa virul, mint Libanon cédrusa, felmagasodik.” (Zsoltárok 92:13)
 6. Az Alma mondja: „Mint almafa az erdő fái közt, olyan barátom a fiuk közt, árnyékát megkívántam és ültem benne, és gyümölcse édes az ínyemnek.” (Énekek éneke 2:3)
 7. A Búzakévék mondják: „A felemelkedés dala; A mélységből kiáltok Hozzád, Örökkévaló!” (Zsoltárok 130:1)
 8. Az Árpakévék mondják: „A szenvedő imája, aki elcsügged, és az Örökkévalóra zúdítja panaszát.” (Zsoltárok 102:1)
 9. A többi kéve mondja: „Magára ölti a rét a nyájat, s a völgyek gabonába burkolóznak, ujjonganak, dalra is fakadnak.” (Zsoltárok 65:14)
 10. A Mező Zöldségei mondják: „A föld barázdáit megitatod, göröngyeit elsimítod, záporokkal lágyítod: megáldod növényzetét.” (Zsoltárok 65:11)
 11. A Füvek mondják: „Az Örökkévaló dicsősége örökké fennmarad, lelje örömét az Örökkévaló műveiben.” (Zsoltárok 104:31)

Negyedik fejezet

 1. A Kakas mondja: „Mikor az Örökkévaló, Áldott legyen Neve, az Édenkertben a cádikokhoz (az igaz emberekhez) jön, az Édenkert összes fája kibocsátja illatát, örülnek és hálálkodnak; ekkor Ő is felkel és áld.” (Zohár, Vájákhél 195b)
 2. Első hívásában ezt mondja: „Kapuk, emeljétek föl fejeteket, táruljanak fel az ősi bejáratok, hadd vonuljon be a dicső Király! Ki is Ő, a dicsőség Királya? Az Örökkévaló erős és hatalmas, a háború felett Ő az Úr.” (Zsoltárok 24:7-8)
 3. Második hívásában ezt mondja: „Kapuk, emeljétek föl fejeteket. táruljanak fel az ősi bejáratok, hadd vonuljon be a dicső Király! Ki is Ő, a dicsőség Királya? Az Örökkévaló, a seregek Ura, Ő a dicső Király, szela.” (Zsoltárok 24:9-10)
 4. Harmadik hívásában ezt mondja: „Álljatok, oh igazak, és kössétek le magatokat a Tórával, hogy a jutalmatok kétszeres legyen az Eljövendő Világban.”
 5. Negyedik hívásában ezt mondja: „Segítségedet remélem; Örökkévaló.” (1Mózes 49:18)
 6. Ötödik hívásában ezt mondja: „Meddig fogsz feküdni, oh te lusta? Mikor kelsz fel álmodból?” (Példabeszédek 6:9)
 7. Hatodik hívásában ezt mondja: „Ne szeresd az alvást, nehogy elszegényedjél, nyisd ki szemeidet, lakjál jól kenyérrel.”(Példabeszédek 20:13)
 8. Hetedik hívásában ezt mondja: „Itt az idő cselekedni az Örökkévalóért, tanításodat megtagadták” (Zsoltárok 119:126)
 9. A Tyúk mondja: „Táplálékot ad minden élőlénynek, mert szeretete örökké tart” (Zsoltárok 136:25)
 10. A Galamb mondja: „Mint fecske és daru, úgy sipogok, búgok mint a galamb, sóvárogtak szemeim a magasba Uram, szorongatva vagyok, légy kezesem!” (Jesája 38:14) A Galamb mondja az Örökkévaló előtt, Áldott legyen Neve: „Világnak Ura, megélhetésem legyen előtted olyan keserű, mint az olíva a Te kezedben, inkább mintsem legyen édes, mint a méz egy hús-vér kezében.” (Talmud, Éruvin 18b)
 11. A Sas mondja: „Örökkévaló Isten, seregek ura, Izrael Istene, támadj fel, kérd számon mindezeket a népeket, ne könyörülj a jogtalan hitszegőn, szela.” (Zsoltárok 59:6)
 12. A Daru mondja: „Adjatok hálát hárfával, tízhúrú lanttal zenéljetek Neki.” (Zsoltárok 33:2)
 13. A Madár mondja: „Még a madár is otthonra lel, a veréb is lerakja fészkét fiókáinak, oltáraidnál, Örökkévaló, seregek Ura, Királyom, Istenem.” (Zsoltárok 84:4)
 14. A Fecske mondja: „Hadd zengjem hát dicsőségedet, s el ne vedd szavam, Örökkévaló Istenem, hogy mindvégig hálát adjak Neked.” (Zsoltárok 30:13)
 15. A Sarlósfecske mondja: „Segítségem az Örökkévaló, égnek és földnek alkotója.” (Zsoltárok 121:2)
 16. A Viharmadár mondja: „Fény árad az igazra, az egyenes szívűekre öröm.” (Zsoltárok 97:11)
 17. A Denevér  mondja: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek.” (Jesája 40:1)
 18. A Gólya mondja: „Beszéljetek Jeruzsálem szívére és hirdesse neki, hogy letelt a szolgálat ideje, hogy leróva bűne, hogy kapott az Örökkévaló kezéből kétszeresen mind a vétkeiért.” (Jesája 40:2)
 19. A Holló mondja: „Ki készíti el a hollónak az ő prédáját, midőn gyermekei Istenhez fohászkodnak?” (Jób 38:41)
 20. A Seregély mondja: „És ismeretes lesz a nemzetek közt magzatjuk és ivadékaik a népek közepette; mind akik látják, fölismerik őket, hogy az Örökkévaló áldott magzatai ők.” (Jesája 61:9)
 21. A Liba mondja: „Adjatok hálát az Örökkévalónak, szólítsátok nevén, hirdessétek a népek között cselekedeteit! Daloljatok Neki, zengjetek zsoltárokat, beszéljétek el minden csodatettét!” (Zsoltárok 105:1-2)
 22. A Vadlúd, aki a vadonban repül, mikor meglátja Izrael népét a Tórával foglalatoskodni, mondja: „Egy szólónak hangja: A pusztában törjétek az Örökkévaló útját, egyengessetek a sivatagban pályát Istenünknek.” (Jesájá 40:3) „Így szól az Örökkévaló: Átkozott a férfiú, ki emberben bízik; Áldott a férfiú, ki az Örökkévalóban bízik és kinek az Örökkévaló a bizodalma. (Jeremiás 17:5,7)
 23. A Kacsák mondják: „Bízzatok az Örökkévalóban mindig, mert Jáh, az Örökkévaló örök szikla.” (Jesája 26:4)
 24. A Méhevő mondja: „Hadd csalogatom őket és összegyűjtöm, mert megváltottam őket, és sokasodnak, mint ahogy sokasodtak.” (Zechárjá 10:8)
 25. A Szöcske mondja: „Szemem a hegyek fölé emelem: honnan jön az én segítségem?” (Zsoltárok 121:1)
 26. A Sáska mondja: „Örökkévaló, én Istenem vagy, felmagasztallak, dicsőítem Nevedet, mert csodát műveltél, régtől való határozatokat, hűségesen, híven.” (Jesája 25:1)
 27. A Pók mondja: „Dicsérjétek Őt halk és hangos csengettyűvel!” (Zsoltárok 150:5)
 28. A Légy, mikor látja Izrael népét nem a Tórával van foglalkozni, mondja: „Egy hang, mely mondja: Szólj! Egy másik mondja: Mit szóljak? Minden halandó fű és minden kegye olyan, mint a mező virága. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünknek igéje fennmarad örökre.” (Jesája 40:6,8) „Megteremtem az ajkak gyümölcsét: béke, béke a távollevőnek és a közellevőnek, mondta az Örökkévaló, én őt meggyógyítom.” (Jesája 57:19)
 29. A Tánin-im mondják: „Dicsérjétek az Örökkévalót a földön, óriás hüllők11 és kietlen mélységek!” (Zsoltárok 148:7)
 30. A Leviatán mondja: „Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos, mert szeretete örökké tart.” (Zsoltárok 136:1)
 31. A Hal mondja: „Az Örökkévaló hangja zúg a víz fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Örökkévaló a hatalmas víz fölött. ” (Zsoltárok 29:3)
 32. A Béka mondja: „Áldott legyen dicső Királyságának Neve örökkön örökké!” (Talmud, Peszáchim 56a)

Ötödik fejezet 

 1. A Bárány és a Kecske mondja: „Ki olyan, mint te, a hatalmasak között, Örökkévaló! Ki olyan, mint te, dicső a szentségben, félelmetes dicsőségű csodatevő.” (2Mózes 15:11)
 2. A Marha mondja: „Örvendjetek Istennek, a mi erősségünknek, ujjongjatok Jákob Istenének.” (Zsoltárok 81:2)
 3. A Sertés mondja: „Az Örökkévaló jót tesz a jókkal, és az egyenes szívűekkel.” (Zsoltárok 125:4)
 4. Az Igavonó állat mondja: „Ha kezed munkáját élvezed, boldog vagy, és jó neked.” (Zsoltárok 128:2)
 5. A Teve mondja: Az Örökkévaló a magasból ordít, és szent hajlékából hallatja hangját; ordítva ordít Temploma után.” (Jeremiás 25:30)
 6. A Ló mondja: „Bizony, mint szolgák szeme uruk kezére, mint szolgalányok szeme úrnőjük kezére, úgy tekintünk az Örökkévaló Istenünkre, míg meg nem kegyelmez nekünk.” (Zsoltárok 123:2)
 7. Az Öszvér mondja: „Örökkévaló, Téged dicsérjen a föld összes királya, amint meghallják szózatod!” (Zsoltárok 138:4)
 8. A Szamár mondja: Tied, oh Örökkévaló, a nagyság és a hatalom és az ékesség és a győzelem és a fenség, bizony minden az égen s a földön; tiéd oh Örökkévaló, a királyság és a felségjog minden vezető fölött.” (1Krónikák 29:11)
 9. Az Ökör mondja: Akkor énekelte el Mózes és Izrael fiai ezt az éneket az Örökkévaló tiszteletére, mondván: Hadd énekelek az Örökkévalónak, mert fenségesen fenséges volt, lovat és lovasát együtt a tengerbe vetette.” (2Mózes 15:1)
 10. A Mező Vadállatai mondják: „Áldott legyen a Jó Teremtő, ki maga is jót cselekszik.” (Talmud, Bráchot 48b)
 11. A Szarvas mondja: „Én pedig erősségedet éneklem, szereteted miatt reggelig ujjongok, menedékem voltál és mentsvár szorongásom idején.” (Zsoltárok 59:17)
 12. Az Elefánt mondja: „Mily hatalmasak alkotásaid, Örökkévaló, mélyen szántók gondolataid!” (Zsoltárok 92:6)
 13. Az Oroszlán mondja: „Az Örökkévaló, mint a hős indul ki, mint a harcos vitéz ébreszt fel buzgóságot, riadoztat, sikolt is, ellenségein győzedelmeskedik.” (Jesájá 42:13)
 14. A Medve mondja: „Hangosan szóljanak a puszta és annak városai, a tanyák, melyekben Kédár lakik, ujjongjanak a szikla lakói, a hegyek csúcsáról kiáltsanak. Adjanak az Örökkévalónak dicsőséget és dicséretét jelentsék a szigeteken.” (Jesájá 42:11-12)
 15. A Farkas mondja: „Minden vétség ügyében, akár ökör, akár szamár, akár juh, akár ruha, akár elveszett dolog, amelyre azt mondja (a károsult), hogy ez az, a bíró elé jöjjön mindkettőjük ügye; akit elmarasztalnak a bírák, az fizessen kétszerannyit az ő felebarátjának.” (2Mózes 22:8)
 16. Az Agár mondja: „Vigadjatok igaz emberek az Örökkévalóval, őszintékhez illő a háladal.” (Zsoltárok 33:1)
 17. A Macska mondja: „Ha magasra, mint a sas, ha a csillagok közé rakod le fészkedet, onnan döntlek le, úgymond az Örökkévaló.” (Ovádjá 1:4)
 18. A Macska, mikor elfogja az egeret, mondja: „Üldözőbe veszem ellenségemet, utolérem, vissza sem térek, míg el nem pusztítom.” (Zsoltárok 18:38)

Hatodik fejezet 

 1. A Rovarok mondják: „Örüljön Izrael Alkotójának, Cion fiai Királyukkal vigadjanak!” (Zsoltárok 149:2)
 2. A Hüllők mondják: „Feleséged virágzó szőlőtő házad belsejében, gyermekeid olajfacsemeték asztalod körül.” (Zsoltárok 128:3)
 3. A Kígyó mondja: „Az Örökkévaló felsegíti mind az esetteket, és kiegyenesíti minden görnyedt hátát.” (Zsoltárok 145:14)
 4. A Skorpió mondja: „Jó az Örökkévaló mindenkihez, irgalma kiterjed minden teremtményére.”14 (Zsoltárok 145:9)
 5. A Csiga mondja: „Mint csiga, mely magát olvasztva jár, mint a koraszülött magzat, mely nem lát napfényt.” (Zsoltárok 58:9)
 6. A Hangya mondja: „Menj a hangyához, rest, nézd útjait, hogy okulj” (Példabeszédek 6:6)
 7. Az Egér mondja: „Magasztallak Örökkévaló, hogy megmentettél és nem okoztál örömet ellenségeimnek.” (Zsoltárok 30:2)
 8. A Patkány mondja: „Minden lélek dicsérje az Örökkévalót, halleluja!” (Zsoltárok 150:6)
 9. A Kutya mondja: „Gyertek hát, boruljunk le és hajoljunk meg Előtte, köszöntsük Alkotónkat, az Örökkévalót” (Zsoltárok 95:6)

Befejezés

Rabbi Jesájá, Rabbi Chániná ben Doszá egyik tanítványa, nyolcvanöt napig böjtölt, s közben a „Kutya éneke”-nek megértéséért, isteni magyarázatáért esedezett: „Lehetséges-e, hogy egy mohó kutya, akinek semmi nem elég, meg legyen tisztelve és mondhassa énekét?” Egy angyal válaszolt neki: „Rabbi Jesájá, mire ez hosszú böjt? Ez a Mindenható rendelkezése s mely titok kizárólag Habakuk prófétának lett felfedve, de én most felfedem neked is, mivel egy nagy embernek a tanítványa vagy: A kutyák azért kapták meg ezt a kiváltságot, mert egy kutya sem mozdította meg nyelvét (nem ugatott) Izrael fiaira, mikor azok kijöttek Egyiptomból (2Mózes 11:7). Továbbá a kutyának székletét használják a pergamen cserzésére, melyből végül Tóratekercs, a Tefillinek az imaszíja és Mezuza készül. Végezetül, fordíts figyelmet a közmondásra is: „Aki vigyáz szájára és nyelvére, az bajoktól védi meg lelkét (Példabeszédek 21:23)”. (Midrás Yalkut Shimoni, Bo 187)

Áldott legyen az Örökkévaló és áldott legyen az Örökkévaló Neve örökkön örökké, ámen és ámen! Áldott legyen az Örökkévaló Cionból, Jeruzsálem lakói, halleluja! Áldott az Örökkévaló Istenünk, Izrael Istene, csodák alkotója egyes Egyedül! Áldott legyen dicső Neve és dicsősége töltse be az egész földet, ámen és ámen!

Lefkovics Kornél megjegyzése:
A Perek Sirá ebben a formában 91 dicsőítő énekből áll. Az Örökkévaló két leggyakoribb és legszentebb neve az Á-D-O-J-N-O-J és E-L-O-H-I-M. Az előző névnek a számértéke (gemátriája) 26, míg az utóbbi névnek 65. A kettő együtt 26 + 65 = 91. Így a Perek Sirának ezt a változatát, aki elmondja, az képes lesz összekapcsolódni a 91 teremtett dolgon keresztül az Örökkévaló szent Neveivel. Boldog, aki megérti, és eszerint cselekszik!

Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük