14 zsidó hős, akik katonaként harcolt a nácik ellen.

Ezt az összeállítást azért készítettük el, hogy bemutassuk a zsidóság egy másik, kevésbé ismert arcát.
Sokunk szeme előtt az a kép van, hogy a II. világháború alatt a zsidó embereket, – mint állatokat vitték el – rabláncon. Ez valóban így is történt. 6 millió zsidó embert gyilkoltak le a frontvonalon kívül lágerekben és gettókban.
Ám létezik az üldözött zsidón mellett egy másik zsidó is. A hős.
220px-Juda-MaccabaeusReméljük e sorok büszkeséggel fogják eltölteni azon fiatal magyar zsidók szívét, akik jelenleg is keresik gyökereiket.
A zsidó hős fogalma bátorítson benneteket!
Tudjuk, hogy a fiatalságnak nehéz emlékezni a vészkorszakra, ám történelmünknek ott van a másik oldala is!
A bátor zsidó katona!
A hősiesség, a kitartás és a makabeusi  bátorság.
Sokan kérdezik a világban, főleg Magyarországon:
„Mért hagyták magukat a zsidók? Mért nem álltak ellen a náciknak?
Jelen cikk megválaszolja ezt a kérdést!
A zsidók bizony ellenálltak.
Minden olyan zsidó, akinek lehetősége volt fegyvert ragadni – keményen harcolt a nácik ellen.
Pilóták, harckocsizók, tisztek, tiszthelyettesek, partizánok között mind találunk zsidókat.
Mivel számos elfeledett hősről van szó, jelenleg csak 14 hős harcost mutatnánk be.
Legyen előttünk példaként életük és küzdelmük.
Lydia_Litvyak1)
Lydia Litvyak főhadnagy, vadászpilóta légiász
Moszkvában született orosz zsidó családba, már 14 éves kora óta érdekelte a repülés. Legalább 16 légi győzelmet szerzett a II. világháborúban 2 év alatt a Szovjet Légierő vadászpilótájaként. 66 bevetést repült.
Ő az első nő aki ellenséges gépet lőtt le a világtörténelemben, egyben az első női légiász. Ő tartja a női ászok rekordját mind a mai napig.
A Szovjetunió Hőse, 21 évesen a Kurszki csatában hősi halált halt.
Első győzelmét a híres német „Stuka” Junker 88 lelövésével szerezte meg, ugyanazon a napon pedig szintén lelőtt egy Messerschmidt BF 109 vadászgépet, aminek pilótája egy 11 légi-győzelmet szerző német ász volt.
Utolsó győzelmét szintén egy német ász ellen aratta  Hans-Jörg Merkle ellen, aki 30 légigyőzelmet szerzett, de Lydia még ő nála is jobbnak bizonyult.
1943 augusztus elsején hősi halált halt egy német konvoj támadása közben.
Kitüntetései: rengeteg kitüntetést szerzett, de ezek közül a Szovjetunió hőse, Lenin-rend, és a Vörös csillag-rend voltak a legmagasabbak.
Lazarevich2)
Ion Lazarevich Degen – gárda hadnagy, harckocsizó ász
1925-ben született a Szovjetunióban zsidó családban.
A Barbarossa hadművelet alatt, 16 esztendősen önkéntesnek jelentkezett a szovjet hadseregbe.
A 130. gyalogos hadosztály állományában szolgált, az első ütközetek alatt megsebesült, csak szerencsével került el az amputációt a kórházban.
Felépülése után páncélozott hadosztályokhoz került és ellenséges vonalak mögött is tevékenykedett.
1942 október 15-én ismét megsebesült egy küldetés során, amikor a német vonalak mögött tartózkodott.
Harckocsizókhoz került gyógyulása után és hadnagyként kezdte tankos karrierjét.
1944 júniusában harckocsizó parancsnok a 2. gárda tank ezrednél.
T-34/85 harckocsijával különleges teljesítményt nyújtott. Személyesen semmisített meg 12 ellenséges német tankot, közöttük a félelmetes Tigris tankot, 8 párducot, 4 önjáró löveget (közöttük egy Ferdinándot) és ágyút, géppuskát, aknavetőt és kezelőiket.
Vörös Zászló érdemrenddel tüntették ki, jelölték a Szovjetunió Hőse kitüntetésre is, de vallásos zsidósága miatt nem kaphatta meg.
A háború után, írói és orvosi karriert kezdett és 1977-ben Izraelbe alijázott.
Jelenleg is ott él, és neves ortopéd orvos.
rubitsky3)
David Rubitsky
őrmester, géppuskás
1917. január 29-én született és talán az egyik leghíresebb amerikai zsidó katona volt.
A Bunai csatánál a japánok ellen egyedül védte pozícióját (egy bunkert) egy géppuskával, egy 0.45 kaliberű pisztollyal, egy puskával és gránátokkal, egy 21 órán tartó japán támadás során.
Becslések szerint 500-600 ellenséget katonát lőtt le.
A harcok alatt  súlyosan  megsebesült, több golyó ütötte át a karját  három bordája eltörött, haja részben leégett, jobb keze használhatatlanná vált.
Korábbi század parancsnoka Joseph Stehling százados a Medal of Honor kitüntetésre jelölte amit Herbert A. Smith ezredes közölt is az akkori főparancsnokkal, Mott ezredessel, aki akkor 3 ezredet is parancsolt.
Smith elmondása alapján Mott a következőket mondta: „Zsidónak becsületrend?” majd nevetve elment.
Sajnos ilyenek előfordultak.
A Koreai háború alatt egy antiszemita parancsnok a magyar zsidó származású Rubin Tibort mindig előre küldte, a legveszélyesebb helyzetekbe azt várva, hogy nem tér vissza.
De Rubin Tibor visszatért, sikeresen teljesítette feladatait és érdemeiért megkapta a Medal of Honort.
Rubitsky emlékezete azonban él, az angol királynő is kitüntette és egyik legnagyobb amerikai hősként tartják számon. 2013-ban 96 évesen hunyt el.
4)
JachmanIsadore Seigfreid Jachman törzsőrmester, „Medal of Honor” birtokosa
1922 december 14-én Berlinben született.
Az antiszemitizmus hatására családja „még időben” az Egyesült Államokba tudott költözni. 6 nagynénje és nagybátyja a holokausztban halt meg.
Jachman a II. világháború egyik legnagyobb hőse.
Az 513. ejtőernyős ezred katonájaként Belgiumban vetették be az offenzívát indító németekkel szemben.
Heves tüzérségi, aknavető, tank és gyalogsági támadás indult egysége ellen, amely jelentős veszteséget okozott az amerikai csapatoknak.
A csata során meglátta, hogy elesett bajtársa és az elejtette Bazookáját (amerikai páncéltörő), ő kiugrott fedezékből, a nyílt terepre futott és heves géppuskatűz közepette felkapta a páncéltörőt és tüzelt az egységére támadó 2 Tigris tankra.
Egyiket sikerült megrongálnia, de mindkettőt visszavonulásra kényszerítette.
Bátorságért és hősies helytállásáért neki ítélték a legmagasabb amerikai katonai kitüntetést a Medal of Honort, de ő sajnos nem vehette át.
A Tigris tankokkal folytatott harcban ő is életét vesztette, hősi halált halt.
5)
benLsalomonBenjamin Lewis Salomon százados, sebész orvos, a „Medal of Honor” birtokosa
1914. szeptember elsején született és 1944. július 7-én halt hősi halált  a japánok ellen harcban, a Saipan csatában, mialatt amerikai sebesülteket védett, látott el.
Egyedüli orvosként dolgozott a harc alatt amikor majd’ 6.000 fős japán hadosztály indított támadást.
Rengeteg amerikai katona sebesült meg, és próbált kúszva eljutni Salomon százados elsősegély állomására, közben folyamatosan hozták a sebesülteket.
Salomon egyedül kezelte őket, de a japán támadás egyre hevesebb lett és észrevette, hogy egyik sebesültet – egy közeli sátor mellett – egy japán katona éppen le akarja szúrni bajonettel.
Térdelő pozícióból tüzet nyitott, lelőtte a japánt.
Mikor fordult volna vissza a másik sérült katonához észrevette, hogy újabb két japán termett ott akik a sebesülteket vették célba, de őket is lelőtte.
Ezalatt több mint 30 sebesült jutott el a tábori kórházához sikeresen, és közben menekítették ki őket a központi kórházhoz.
Salomon százados továbbra is ellenállt a japán támadásnak, mikor a japánok elérték és közelharcra került sor, Medal of Honor feljegyzésében a következőket említik:
„…Egyik japán katona kezéből kirúgta a kést, lelőtte a másikat, és bajonettel leszúrta a harmadikat, puskatussal leütötte a negyediket…”
A harcok tovább folytak. Géppuskájával összesen 98 japán katonát lőtt le, ám a tűzpárbajban ő is életét veszítette.
Összességében ezzel a hőstettével több száz amerikai sebesült katona életét mentette meg. A kitüntetést – posztumusz – 2002. májusában kapja meg.
6)
ZUSSMANRaymond Zussman főhadnagy, „Medal of Honor” birtokosa
Küzdősport oktató volt Kentucky-ban, főhadnagy az amerikai hadseregben. Franciaország felszabadításakor kivételes bátorságról és tehetségről tett bizonyságot.
Tettéért megkapta a Medal of Honort kitüntetést, mely feljegyzésében megtudhatjuk, hogy személyes vezetésével, hősiességével, 18 német katona halt meg, 92 hadifoglyot ejtettek.
Zussman egyedül egy karabéllyal volt felfegyerkezve, és teljesen védtelen állásból irányította az amerikai tankokat a németek ellen.
Mindezt ellenséges géppuska tűz alatt tette, és közben a németek kézigránátokat dobáltak rá, de ő nem sérült meg.
Az utcai harcok alatt eltűnt néhány percre, hallották karabélya lövéseit majd néhány pillanat múlva 30 német hadifogollyal került elő.
11 nappal később hősi halált halt egy német aknavető támadásban.
7)
Marc_Bloch_d_cor__CGMarc Bloch százados, Francia Köztársaság Becsületrend birtokosa
Marc (Leopold Benjamin) Bloch a modern történetírás egyik legnagyobb alakja, magyarul négy könyve jelent meg.
Mindazonáltal kevesen ismerik egy másik arcát.
Az I. világháború alatt százados a francia hadseregben, helytállásáért, hősiességéért megkapja a legnagyobb francia kitüntetést a Francia Köztársaság Becsületrendjét. (Ordre national de la Légion d’honneur)
A II. világháború kitörésekor újra jelentkezik a francia seregbe.
Ekkor már 52 éves. Otthagyja a világhírű Sorbonne Egyetemet, hogy újra harcolhasson. 1942-ben csatlakozik a francia ellenálláshoz, ám a kollaboráns Vichy rendőrsége elfogja és átadja a Gestapónak.
Éveken át tartó kínzások ellenére sem árul el semmilyen információt.
1944 június 16-án, – nem sokkal Franciaország felszabadulása előtt – a gestapo kivégzi.
Magyar nyelven megjelent könyvei:
A történelem védelmében. Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1974.
A történész mestersége. Történetelméleti írások. Osiris, Budapest, 1996.
A feudális társadalom, Osiris, Budapest, 1996.
Gyógyító királyok. A királyi hatalom természetfeletti ereje Franciaországban és Angliában. Osiris, Budapest, 2005.
HannahSzenes18)
Szenes Hanna – brit ejtőernyős
Talán a legnagyobb magyar zsidó hős aki valaha élt a Földön. Izraelben nemzeti hős, szinte mindenki ismeri.
Kiváló érettségit tett Budapesten, ám tanulmányait nem folytathatta a zsidó törvények miatt.
18 évesen, 1939. szeptemberében kivándorolt Erec Jiszráélbe.
Csatlakozott a Haganahoz, a zsidó hadsereghez, és ő volt azon 17 magyar zsidók egyike akit a brit hadsereg képzett ki különleges feladatokra.
A terv szerint a magyarországi zsidók deportálását kellett volna megakadályozniuk úgy, hogy ezeket a harcosokat ejtőernyővel ledobják Jugoszláviába.
A magyar határnál azonban csendőrjárőrök elfogták és letartóztatták, börtönbe vetették. Sorozatosan és brutálisan kínoztak Szenest, de nem tört meg.
Akkor sem tört meg, amikor édesanyját is letartóztatták és megfenyegették, hogy megölik, de ő akkor sem árulta el a többieket – talán pont így mentette meg édesanyja életét.
1944. november 7-én kivégezték.
Emlékét az izraeliek és a zsidók mindenhol megőrzik, utcákat neveztek el róla és verseit is kiadták.
Hamvait 1950-ben szállították Izraelbe és a Herzl-hegyen, díszsírhelyen temették el.
9-10)
mordechaj_anielewicz_thumbMordechai Anielewicz felkelés-parancsnok és barátnője: Mira Fuchrer
1919-ben született szegény zsidó családban, középiskolai tanulmányai után belépett a Hasomer Hacair cionista mozgalomba.
Lengyelország lerohanása után keletre menekül és fegyveres szervezkedést kezd a németek ellen, ám a szovjetek letartóztatják, majd rövidesen elengedik.
1942 nyarán visszatér Varsóba és szembesül, hogy 350 000 fős zsidó lakosságból már csak 60 000 van életben, belép a Fegyveres Zsidó Ellenálláshoz (lengyelül rövidítése ZOB), hamarosan ő a főparancsnok.
Felveszi a kapcsolatot az Angliában tartózkodó lengyel kormánnyal és hamarosan fegyvereket csempésznek be az országba.
0000030190_1_webEz lett a varsói gettófelkelés közvetlen előzménye, mellyel a következő nagy deportálást sikerült megakadályozni – egy időre.
A gettófelkelés alatt barátnőjével, Mira Fuchrer-rel együtt harcol.
A harcuk teljesen esélytelen volt a náci túlerővel szemben. A csatában ő is életét vesztette és a nácik Varsó majd’ az egész zsidó lakosságát elpusztították.
Az Auschwitz-ba történő deportálását azonban egy korábbi harcostársa, Malka Zdrojewicz túlélte.
Mordechai Anielewiczet később a Lengyel Becsületkereszttel és Grünwald-kereszttel egyaránt kitüntették.
Roza_Robota_(1921-1945)11)
Roza Robota, ellenálló
1921-ben született Lengyelországban.
1942-ben Auschwitzba deportálták.
1944-ben csatlakozik az ellenálláshoz és feladata, hogy lőport csempésszen.
Társaival kézigránátokat gyártottak és a krematóriumokat akarták felrobbantani.
Rendkívül precízen kezdték meg a felkelés szervezését, akik a lőszergyár részén dolgoztak egy nap alatt csak 3 teáskanál lőport csempésztek ki, és nem mindennap.
A Sonderkommando a 3-as krematóriumot 1944. október 6-án robbantotta fel.
A fegyveres ellenállás megkezdődött, amiben 70 SS katona és „kápó” halt meg.
Miután az SS letartóztatta, a híres 23-as blokkban kínozni kezdték őt és három társát:
Ala Gertner-t, Estusia Wajcblum-ot és Regina Safirsztajn-t, ám egyikük sem árulta el a többiek nevét.
Nem sokkal a láger felszabadulása előtt, 1945. januárjában felakasztották.
Haláluk előtt a következőt kiáltották:
„Nekámá!” – Bosszút!
„Házák veemác!” – Légy erős és bátor!
200px-Henry_d_Avigdor_Goldsmid12)
Henry d’Avigdor – Goldsmid vezérőrnagy,
„Military Cross” kitüntetés birtokosa
Híres brit zsidó, bárói családból származott, idősebb testvére James d’Avigdor-Goldsmid-nek.
1909-ben született, később politikus és üzletember.
1940-ben csatlakozott a Royal West Kent ezredhez. Több hőstettét említik, megkapta a harmadik legnagyobb kitüntetést a Katonai Keresztet.
1976-ban hunyt el.
13)
NPG x167014; Sir James Arthur d’Avigdor-Goldsmid, 3rd Bt by Walter BirdJames d’Avigdor – Goldsmid vezérőrnagy, „Military Cross” és a „Brit Birodalom Rendje” kitüntetés birtokosa
Testvére James d’Avigdor-Goldsmid szintén vezérőrnagy rangig vitte, és több hőstettét említik, különösen Franciaország felszabadításában.
1912-ben született.
1932-ben a 4/7 Királyi Dragonyos ezredben már főhadnagy.
1940-ben már százados, de részt vett a D napon is, a Normandia partraszállásban.
A Katonai Kereszt kitüntetést az alábbi idézés szerint kapta meg:
„Hősiesség értékelése, és kimagasló szolgálataiért Normandiában”
Szintén kitüntették a Brit Birodalom Rendje és az I. György király által alapított lovagi kitüntetéssel „Order of the Bath„.
14)
KovnerAbba Kovner partizán, izraeli százados
1918. március 14-én született Szevasztopolban.
Gyermekkorában szüleivel Vilniusba költöztek, ami akkor Lengyelország része volt. Középiskolai évei alatt csatlakozott és aktív tagja lett a Hasomer Hacair ifjúsági cionista mozgalomnak.
1941-ben Vilniust megtámadták a németek, ami ekkor már Szovjet-Litván Köztársaság volt.
A gettó felállításakor Anna Borkowska (később Jad Vasem díjat kapott Világ Igaza) megmentette, de Kovner önként visszatért a gettóba.
Tőle származik a híres mondás: „Ne menjünk, mint birkák a vágóhídra!”
Amint visszatért nyomban nekilátott az ellenállás megszervezésének.
1944 nyarán a szovjet előrenyomulással találkozott a híres „Nokmim” – „Bosszúállók” zsidó partizán csoporttal és szorosabbra fogta velük a kapcsolatot.
Ez az alakulat volt az egyik leghíresebb zsidó partizán csoport az összes többi szovjet partizán közül.
Több támadást hajtottak végre németek és kollaboránsok ellen és rengeteg sikeres szabotálást tudhattak magukénak.
A háború után sokban segítette a zsidók kivándorlását Kelet-Európából.
Izrael függetlensége háborújában a Givati alakulat századosa volt.
Utószó:
Emlékezzünk ezekre a hősökre tisztelettel.
Mondjuk el történetüket szüleinknek és gyermekeinknek. Barátainknak és felebarátainknak.
Ha eddig nem tudtál volna válaszolni a
„miért hagyták magukat a zsidók?”
kérdésre, akkor reméljük, hogy e cikk után már bizonyosan kijelentheted:
„nem hagyták magukat a zsidók!”
Sőt jelentősen kivették részüket a nácizmus elleni küzdelemben, még akkor is, amikor tudták, hogy ez számukra a biztos halált jelenti.
 
Források:
http://www.bje.org.au/learning/people/famous/war2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_World_War_II_flying_aces
http://www.peoplesworld.org//archives97/97-07-19-3.html
http://iremember.ru/content/view/467/19/lang,ru/
http://www.pngembassy.org/history_story1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_Medal_of_Honor_recipients#World_War_II
Készítették:
Radnóti Zoltán rabbi és Kovács Péter
Végezetül legyen itt egy ironikus ám szimbolikus rész a „Becstelen brigantyk” c. fimből. Kéretik nem komolyan venni!
Ám a barlangból kijövő „bear jew” fogalom azóta ikonikussá vált….

Megosztás

2 thoughts on “14 zsidó hős, akik katonaként harcolt a nácik ellen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük